User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2021-06-17

Isten jelenléte

Isten velem van, sőt,
Isten bennem van, Ő éltet.
Elidőzöm egy ideig Isten éltető jelenlétében.
Átérzem testemben, lelkemben, szí­vemben
és egész életemben.

Szabadság

Bármi alkalmas arra, hogy mélyebb szeretetet, teljesebb életet fakasszon bennem. 

Vágyaimat mégis gyakran megakasztja a tökéletesség illúziója.

Kérem Istent, hogy szabadságom által vágyaimat harmonikus, szeretettel hömpölygő, élő dallammá vezényelje.

Szerető figyelmesség

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem elmúlt napi érzéseimet, a hegyeket, a völgyeket és a talajszintet. Látom-e, hol volt jelen az Úr?

Isten igéje

Mt 6, 7-15

Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Egy hitoktató a következő tanácsot adta, mikor imádsághoz kértek tőle segítséget: " A Miatyánkot mondd, és szánj rá egy órát!". Nincs ennek az imádságnak egyetlen szava vagy kifejezése sem, amit ne lenne érdemes fontolgatni, ízlelgetni. Például 'Mi' Atyánk, nemcsak az enyém vagy, hiszen osztozom Rajtad az egész emberiséggel. Van-e bárki, akiről kényelmetlen azt gondolnom, hogy a testvérem? Imádkozd a Miatyánkot lassan, lélegezz lassan, ízlelgesd, és eljutsz a mélységeibe.
  • Atyám, Te már akkor tudod, mire van szükségem, amikor Hozzád fordulok. Nem Téged változtatlak meg kérésemmel, én változom meg. Jézus szavaira szeretnék hivatkozni: Atyámnak szólíthatom az Istent, munkálkodhatom azon, hogy megismerjék és tiszteljék nevét. Úgy nyerek bocsánatot, ahogy másoknak megbocsátok. Elegendő élelemért imádkozom a mai napra, és a gonosztól való szabadulásért.

Párbeszéd

Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap