User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2021-06-15

Isten jelenléte

Isten velem van, mi több,
Isten bennem van, Ő ad létet nekem.
Maradjak egy percre Isten életadó jelenlétében
a testemben, az elmémben, a szívemben,
és egész életemben.

Szabadság

Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől.
Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy.
Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

Szerető figyelmesség

Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. 

Menedéket találok szerető szívében.

Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok.

Ő vigasztal szomorúság idején.

Isten igéje

Mt 5, 43-48

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Hallottátok a (régi) parancsot: »Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!« Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Jézus ismét kinyilvánítja, milyen magas értékrendet vár el az általa alapított új közösségben. Nemcsak emberi közösség: Isten áll a középpontjában. Tehát a tagok közti minden kapcsolat isteni minőséggel bír. Ha a "mennyei Atya gyermekei" vagyunk, akkor igaz szeretettel kell szívünkbe fogadnunk ellenségeinket is.
  • Jézus eljövetele előtt Istent a gonoszok elpusztítójaként ábrázolták. De Jézus olyan Istent ismertet meg velünk, aki kiárasztja jóságát jókra és gonoszokra egyaránt. Pazarló őrültségnek tűnik. De ha a szenvedéstörténetet nézzük, akkor látjuk, hogy ott azt teszi Jézus, amiről itt beszél. Mindenkire kiárasztja az isteni szeretetet: jókra és gonoszokra egyaránt. Imádkozik ellenségeiért. Ma is rengeteg ember van a világon, akiért imádkozhatunk, akit szerethetünk!

Párbeszéd

Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

Befejezés

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
Miképpen kezdetben,
most és mindenkor,
és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap