User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2021-01-14

Isten jelenléte

Minél inkább Istenre hagyatkozunk,
annál inkább érezzük Isten jelenlétét.
Nap mint nap közelebb vonz
Isten szerető szíve.

Szabadság

Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát.
Add, hogy mindig téged akarjalak követni.
Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet
és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

 

Szerető figyelmesség

Segíts, Uram, hogy egyre inkább tudatában legyek jelenlétednek.
Taníts, hogy felismerjem jelenlétedet másokban.
Tölts hálát a szívembe, mikor mások gondoskodása közvetíti felém szeretetedet.

Isten igéje

Mark 1:40-45

Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. De Jézus szigorúan ráparancsolt s elküldte, ezt mondva neki: „Vigyázz, ne szólj róla egy szót sem senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám az, alighogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen jöttek hozzá.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • A lepra utálatos betegség, mely hordozóját visszataszítóvá teszi. A leprások tisztátalannak voltak nyilvánítva, kirekesztették őket a közösségből,nem volt szabad megérinteni őket, és úgy tartották, nemcsak a társadalom, hanem Isten is eltaszította őket magától.
  • Erős érzelem fűti a leprás könyörgését, hit, remény és kétségbeesés hallatszik a hangjában. Jézust megindítja a kérés, részvéttel és együttérzéssel reagál, amihez viszont az elutasító környezet, a betegség, a halál, a bűn és a gonoszság miatt érzett düh is társul. Beleborzongok, ahogy Jézus kinyújtja kezét, és megérinti a leprást. Átérzem a beteg boldogságát, mikor észreveszi magán a változást. Tudom, hogy hiába szeretné Jézus, hogy ne kürtölje szét gyógyulását a férfi, reménytelen óhaj ez részéről.

Párbeszéd

Add, kérlek, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
Add, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.

 

Befejezés

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
Miképpen kezdetben,
most és mindenkor,
és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap