User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-11-24

Isten jelenléte

Ahogy itt ülök, elképzelem, ahogy Isten szeretettel néz engem, és őriz a létben.
Elidőzöm néhány percig ennél a gondolatnál.

Szabadság

Isten kegyelméből szabadságra születtem.

Szabadon örülhetek mindannak a szépnek és jónak, amit nekem teremtett.

Uram, add, hogy a Te terved szerint éljek, teljes bizalommal szerető gondoskodásodban.

Szerető figyelmesség

Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. 

Menedéket találok szerető szívében.

Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok.

Ő vigasztal szomorúság idején.

Isten igéje

Luke 21:5-11

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte?” Így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! – Ne kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!”
Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Abban az időben, amikor Lukács evangéliuma íródott, Jézus egyes szavaiból sok keresztény arra következtetett, hogy az Úr rövidesen visszatér, és ezzel véget ér az emberiség történelme. Lukács itt emlékezteti olvasóit Jézus figyelmeztetésére, hogy követői ne dőljenek be azoknak, akik tudni vélik, hogy közel a világ vége. Jézus követői sem ússzák meg a kegyetlen anarchia és erőszak megnyilvánulásait, de ezek még nem jelzik a vég közeledtét. A keresztény útja ugyanaz, mint amin Jézus végighaladt: erőszakon, igazságtalanságon át vezet, de ugyanakkor Isten szeretete és gondoskodása kíséri. Kérem Istent, segítsen békés, bizakodó lélekkel megélni a világban tapasztalható bizonytalanságot.
  • Jézus tudja, milyen könnyen félrevezethet minket a széles körben tapasztalható veszély, nyugtalanság. Magyarázatot, világos válaszokat keresünk. Előre látta, hogy sokan jönnek majd azt bizonygatva, akár az Ő nevében is, hogy meg tudják magyarázni az eseményeket. Jézus arra int, hogy ne dőljünk be nekik, hanem éljük a jelent Istenben való türelmes bizalomban.

Párbeszéd

Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap