User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-11-19

Isten jelenléte

Ahogy most megállok előtted, Uram, töltsd el szívemet és egész lényemet
vágyakozással Feléd.

Szabadság

Uram, arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
Ezt az adományt gyakran nem becsülöm kellőképpen.
Mutasd meg, hogyan éljek a Tőled kapott szabadságban,
tiszta szívvel, Benned való teljes bizalommal.

Szerető figyelmesség

Most feléd fordítom gondolataimat, Uram.
Félreteszem feladataimat, elfoglaltságaimat.
Megpihenek és felfrissülök jelenlétedben, Uram.

Isten igéje

Lk 19,41-44

Amikor Jézus közel ért Jeruzsálemhez, és megpillantotta a várost, sírva fakadt. Azután ezt mondta:
„Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! De el van rejtve szemed előtt. Jönnek majd napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak téged és gyermekeidet, akik falaid közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Lukács evangéliumának szerkezetét Jézus Jeruzsálemi útja határozza meg. Az út utolsó jelenete győzelmes bevonulás az Olajfák hegyéről a városba (ezt ünnepeljük Virágvasárnap). De egy ponton Jézus megáll, lelkét elárasztják az érzelmek. Fentről nézi a várost, benne a fenséges templommal, és hangosan sírni kezd.
  • Mi az, amit lát? Mi az, ami ennyire felkavarja? Lelki szemei előtt lepereg népének, Izraelnek egész történelme. Minden, ami történt, ehhez a naphoz, az ő érkezéséhez vezet. De az emberek vakok, csökönyösek, hitetlenek. Elutasítják Messiásukat. Jézus látomása előrevetíti a szörnyűségeket, amit a nép át fog élni 70-ben, mikor a római hadsereg elözönli, és lerombolja a várost.
  • Maradj csendesen Jézus mellett, próbáld átélni fájdalmát.

Párbeszéd

Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap