User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-09-18

Isten jelenléte

„Az ajtó előtt állok, és zörgetek"- mondja az Úr.
Milyen csodálatos kitüntetés, hogy a Mindenség Ura arra vágyik, hogy bejöjjön hozzám.
Örömmel fogadom Őt.

Szabadság

Isten kegyelméből szabad életre születtem.
Szabadon örülhetek mindannak a jónak és szépnek, amit nekem teremtett.
Engedd, Uram, hogy a Te akaratod szerint éljek, szereteted teljes biztonságában.

 

Szerető figyelmesség

Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

Isten igéje

Lk 8, 1-3

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Teljesen szokatlan volt, eltért a hagyományoktól, hogy Jézus tanítványai között asszonyok is voltak. Egyikük korábban megszállott volt, a másik Heródes udvartartásához tartozott, mindketten megjegyzésekre adtak okot, ha mások látták őket Jézus közelében. De ő olyan ember volt, aki néha semmibe vette, néha feszegette, olykor elfogadta a szokásokat. Sok vallási és kulturális hagyománnyal szembement, ezek közül egyik legjelentősebb az asszonyokkal való barátsága volt.
  • A jelenet az egyház gyermekkoráról ad képet. Mozgásban van, egyszerű asszonyok és férfiak a szereplői, akik Jézus körül tömörülnek. Hogy ott lehessenek, el kellett hagyniuk megállapodott életformájukat. „Isten országának örömhírét” vitték nemcsak szavaikkal, hanem azzal is, hogy közösséget alkottak, melyben mindenüket megosztották egymással. Milyen törékeny kezdete az Egyháznak!
  • Napjainkban talán ugyanilyen törékenynek, eszköztelennek érzem az Egyházat, ha nagyszerű feladatára, az Örömhír terjesztésére gondolok. Azért imádkozom, hogy Isten áldja meg erőfeszítésemet, hogy elvigyem az örömhírt azoknak, akikkel találkozom.

Párbeszéd

A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap