User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-08-04

Isten jelenléte

Jelen lenni azt jelenti, hogy akként jövök, amint vagyok, és megnyílok a másik előtt.
Abban a pillanatban, amikor ideértem, Isten jelen volt, már várt engem.
Isten mindig előttem érkezik, jobban vágyik a velem való találkozásra,
mint a legjobb barátom.
Időt szánok rá, hogy köszöntsem szerető Istenemet.

Szabadság

Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől.
Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy.
Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

Szerető figyelmesség

Kapcsolatok hálójában élek: kötődöm a természethez, emberekhez, Istenhez.
Átgondolom e kapcsolatokat, és hálát adok az életért, ami árad belőlük.
Találok elvékonyodott vagy megszakadt szálakat - van, amit sajnálok, de dühöt, csalódást is érezhetek.
Imádkozom a belenyugvás és a megbocsátás ajándékáért.

Isten igéje

Mt 15,1-2, 10-14

Ekkor farizeusok és írástudók keresték fel Jézust Jeruzsálemből, és megkérdezték: "Miért térnek el tanítványaid az ősök hagyományaitól? Evés előtt ugyanis nem mossák meg a kezüket." Akkor odahívta magához a népet, és így szólt hozzájuk: "Figyeljetek ide és értsétek meg! Nem az szennyezi be az embert, ami a szájába kerül, hanem ami elhagyja a száját, az szennyezi be az embert." Erre odamentek hozzá tanítványai, és megkérdezték: "Tudsz róla, hogy a farizeusok e szavak hallatára megbotránkoztak?" Így válaszolt nekik: "Tövestül kitépnek minden növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett.
Hagyjátok őket! Vakoknak vak vezetői! De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Kemény szavak ezek a farizeusokról, akik végső soron a vallás és a törvény őrei voltak. Nem voltak 'rossz emberek'! Bizonyos módon becsületesek, erkölcsösek, igényes emberek voltak. De úgy tűnik, hogy Jézus mást is nézett, mint amit az emberek - a szívet vizsgálta. Azt nézi, hogy tápláljuk-e azt, amit az Atya elültett bennünk - a gondoskodást, a könyörületet, az Atyával való egységet. Ez alapján ítéljük meg magunkat és másokat, ha egyáltalán ítélkezünk!

Párbeszéd

Megérintett Isten Igéje? Vagy hidegen hagyott?
Megvigasztalt, vagy valami új elhatározásra indí­tott?
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
Felé fordulok, és megosztom Vele érzéseimet.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap