User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-07-31

Isten jelenléte

Add, Uram, hogy teljesen átéljem jelenlétedet.
Burkolj be szeretetedbe.
Add, hogy szívem a tiéddel eggyé váljon.

Szabadság

Kereszthaláloddal szabaddá tettél.
Boldogan és szabadon élhetek, a haláltól való félelem nélkül.
Irgalmad nem ismer határokat.

 

Szerető figyelmesség

Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret,
ezért megengedhetem magamnak a teljes őszinteséget.
Hogy telt a napom? Most hogy érzem magam?
Nyíltan az Úr elé tárom érzéseimet.

Isten igéje

Mt 13, 54-58

Jézus visszament városába, és az ottaniakat tanította a zsinagógákban. Azok csodálkozva kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatevő ereje? Nem az ácsnak a fia? Nem Mária az anyja, nem Jakab, József, Simon és Júdás a testvérei? S nővérei nem mind itt élnek köztünk? Honnét vette hát mindezeket?” És megbotránkoztak rajta. Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete.” Hitetlenségük miatt ott több csodát nem is tett.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Mintha lett volna egy megvilágosodott pillanat, amikor az emberek felismerték Jézus bölcsességének és tetteinek erejét. Aztán újra homály szállt rájuk, és azt gondolták: "Ha valóban annyira különleges lenne, akkor észrevettük volna". A felismerés pillanataiban néha látjuk, mennyire áldottak, milyen szerencsések vagyunk - talán másokhoz viszonyítva is. Aztán - többnyire túl hamar - visszasüllyedünk szokásos panaszaink közé. Jézus szülővárosának lakói Jézus jelenlétében éltek, de nem ismerték fel, hogy ki ő. Az imaidőben Jézus jelenlétébe helyezkedem, és kérem, hogy segítsen úgy látnom az életemet, ahogy ő látja.

Párbeszéd

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
Hidegen hagyott?
Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap