User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-07-30

Isten jelenléte

Isten fensége betölti a világot. (G. M. Hopkins)

Elidőzöm Isten jelenlétében, mely körülvesz,

ott van minden porcikámban,

és  lényem mélységében.

Szabadság

Uram, add kegyelmedet, hogy mentes legyek mindenfajta mértéktelenségtől.
Ne engedd, hogy elragadjon a gazdagság utáni vágy.
Tartsd meg tisztán szívemet és elmémet, hogy téged szolgáljon és szeressen.

Szerető figyelmesség

Tudatosítom magamban, hogy az Úr jelenlétében vagyok. 

Menedéket találok szerető szívében.

Ő az erősségem, amikor gyenge vagyok.

Ő vigasztal szomorúság idején.

Isten igéje

Mt 13, 47-53

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?”
„Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”
Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Ez a példabeszéd nagyon hasonlít ahhoz, amelyik a búzáról és a konkolyról szól. Sokan szeretnék, ha az egyház csupa jó emberből állna, és a rosszakat kizárnánk belőle. Nem gondolnak bele, hogy ha így tennénk, kiürülnének a templomok, mert Isten úgy döntött, hogy irgalmas és türelmes lesz velünk, bűnösökkel, és az ítéletet a végére hagyja. Nem bűnösök vagyunk-e valamennyien, akiket Isten arra hív, hogy fogadjuk el az ő irgalmasságát magunk és mindenki más számára?
  • Azt mondja Jézus, hogy aki Isten országához tartozik, olyan, mint a családfő, aki újat és régit hoz elő kincseiből. Az egyházat sokfelé kínozza a liberálisok és konzervatívok, a tradicionalisták és újítók konfliktusa. Jézus azt kéri, legyünk bölcsek, tudjuk felismerni azt, ami értékes, legyen bár új vagy régi. Ezért a bölcsességért imádkozom, s hogy béke és tisztelet legyen az egyházon belül.

Párbeszéd

Jézus, Te mindig szívesen láttad a gyermekeket, amikor a földön jártál. Tanítsd meg, hogyan bízzam Benned gyermeki egyszerűséggel. Hogyan éljek abban a tudatban, hogy sosem fogsz elhagyni.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap