User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-07-04

Isten jelenléte

Arra gondolok, hogy mialatt most itt ülök,
Isten szeretettel néz és életben tart engem.
Elgondolkozom ezen.

Szabadság

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak, hogy szabad vagyok.

A te kegyelmednek köszönhetem lelkem szabadságát.

Töltsd meg lelkemet békéddel, örömöddel.

Szerető figyelmesség

Jézusom, add, hogy életem minden napján tudatában legyek jelenlétednek,
hatalmadnak és szeretetednek.

Isten igéje

Mt 9,14-17

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?”
Jézus így felelt nekik: „Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • „Az új bor új tömlőbe való.” Mekkora kihívás szabadságunk és bölcsességünk számára! Jézus felszólít, hogy fogadjuk el az általa alapítandó Ország radikális újszerűségét, s hogy ezt megtehessük, legyünk készek feladni azt, ami mára elavult. Mennyi lehetőséget elmulasztunk, mert egyénként vagy közösségként nem engedjük el, ami már nem érvényes vagy nincs semmi haszna, ahelyett, hogy a fájdalommentes változás lehetőségeit keresnénk. Ily módon veszendőbe megy mind a bor, mind a tömlő.
  • Ugyanakkor bölcsességre van szükség, hogy felismerjük, mi az, ami valóban új, és mi a régi, haszontalan. Van, ami, változatlanul új marad, nem válik túlhaladottá. Ilyen a szeretet, főleg Jézus új parancsa, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeretett minket. Mint a jó bor, ezek a dolgok egyre jobbá válnak az idő múlásával.

Párbeszéd

Add, kérlek, hogy a Szentlélek irányítson a másokkal való ügyeimben.
Add, hogy a beszéd ajándékát szeretettel használjam.

 

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap