User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2020-07-02

Isten jelenléte

Mindig jó együtt lenni a barátainkkal.
Mikor Veled vagyok Uram, tudom, hogy a Teremtőm jelenlétében vagyok.
Szeretetből teremtettél.
Hajam minden szálát számon tartod.
Te mindenek fölött létezel.

 

Szabadság

Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát.
Add, hogy mindig téged akarjalak követni.
Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet
és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

 

Szerető figyelmesség

Megvizsgálom magam, milyen lelkiállapotban vagyok. Fáradtság, szorongás, lehangoltság jellemez? Ha bármelyiket felfedezem magamban, van-e mód arra, hogy megszabaduljak attól, ami ezt okozza, hogy elengedjem a gondot, ami gyötör?

Isten igéje

Mt 9, 1-8

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttán Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!”
Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: »Bocsánatot nyernek bűneid!«, vagy ha azt mondom: »Kelj föl, és járj!«? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!” A bénához fordulva folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament.
Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Uram, én úgy képzelem, volt egy jó szavad a gondozókhoz, azokhoz az emberekhez, akik ezt a bénát elcipelték Hozzád, és olyan helyre tették, ahol nem kerülhette el a figyelmedet. Az ő hitük az, amit észrevettél és értékeltél. Köszönöm, Uram, a gondozók munkáját, akik – többségükben nők – gyakran úgy dolgoznak, hogy mások ezt tőlük elvárják, természetesnek, magától értetődőnek veszik. Néha a hűséges, férjezetlen lányra marad az idős, rászoruló szülővel való törődés. Valószínűleg még lelkiismeret-furdalása is van, amikor mások segítségéhez folyamodik arra a kis időre, amíg jól megérdemelt pihenését tölti. Az ilyenek társadalmunk igaz, névtelen hősei, akiknek szeretete tettekben is megnyilvánul.
  • A béna képében jelenik meg ráutaltságunk Isten irgalmára. Jézus először kerül összeütközésbe a formális vallásossággal, mikor érvényesíti hatalmát a bűnök megbocsátására. Engednem kell, hogy áthasson az isteni irgalom, ahogy Jézust is áthatotta.

Párbeszéd

A beszéd óriási ajándék.
Bárcsak kedvesen élnék vele!
Bárcsak vigyáznék, hogy ne ejtsek ki durva és sebző szavakat, és hogy ne haragból szóljak!

Befejezés

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, 
Miképpen kezdetben,
most és mindenkor,
és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap