User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2019-12-03

Isten jelenléte

Megállok egy pillanatra, tudva, hogy itt van Isten.

Belegondolok, hogy mindenben, ami körülöttem van, a levegőben, amit belélegzek, az egész testemben ott bizsereg Isten jelenléte.

Szabadság

Kérem a kegyelmet, hogy el tudjam ereszteni

azt, ami foglalkoztat,

és nyitott szívvel fogadjam Isten kéréseit.

Hagyjam, hogy szerető Teremtőm formáljon és vezessen.

Szerető figyelmesség

 

Jézus, te mindig itt vagy, vársz engem.

Add, hogy gyakrabban tudjak elcsendesedni.

Hogy mindig vágyjak arra, hogy Veled legyek.

Hogy megismerjem békédet, szeretetedet.

Isten igéje

Lk 10, 21-24

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.
Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

 

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Jézusnak ez a szeretetteljes imádsága tükrözi a kapcsolatot, amit a Szentlélek által ápol az Atyával. Imájában hálát ad az örömhír terjesztésére kiküldött tanítványok sikereiért. Jézus azután a tanítványokhoz fordul, hogy elmondja nekik, mennyire boldogok lehetnek, amiért elfogadták az örömhírt, és életüket Istennel való kapcsolatukra építik.
  • Az őszinteségre és bizalomra épülő gyermeki hozzáállás termékeny talaj Isten igéjének befogadására.
  • Imádkozzunk, hogy nekünk is legyen szemünk a látásra és fülünk a hallásra, akárcsak az apostoloknak.

Párbeszéd

A te saját szavaid tanítottak meg imádkozni, Uram. A csodálatos Miatyánkban minden benne van, amit mondani szeretnék.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap