User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2019-12-03

Isten jelenléte

Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felismerni Isten jelenlétét.
Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok,
az emberekben, akikkel találkozom, a helyezetekben, amikbe naponta kerülök.
Hogy tehetném ezt a valóságot valóságossá a magam számára?

Szabadság

Köszönöm, Uram, a szabadság ajándékát.
Add, hogy mindig téged akarjalak követni.
Tarts meg utadon, és add, hogy sose felejtsem el szeretetedet
és azt, hogy te minden embernek gondját viseled.

 

Szerető figyelmesség

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén számbaveszem elmúlt napi érzéseimet, a hegyeket, a völgyeket és a talajszintet. Látom-e, hol volt jelen az Úr?

Isten igéje

Lk 10, 21-24

Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked.
Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

 

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Jézusnak ez a szeretetteljes imádsága tükrözi a kapcsolatot, amit a Szentlélek által ápol az Atyával. Imájában hálát ad az örömhír terjesztésére kiküldött tanítványok sikereiért. Jézus azután a tanítványokhoz fordul, hogy elmondja nekik, mennyire boldogok lehetnek, amiért elfogadták az örömhírt, és életüket Istennel való kapcsolatukra építik.
  • Az őszinteségre és bizalomra épülő gyermeki hozzáállás termékeny talaj Isten igéjének befogadására.
  • Imádkozzunk, hogy nekünk is legyen szemünk a látásra és fülünk a hallásra, akárcsak az apostoloknak.

Párbeszéd

Hogyan hatott rám Isten szava az evangéliumban?
Hidegen hagyott?
Vigaszt találtam benne? Esetleg arra indít, hogy változtassak valamin?
Elképzelem, hogy Jézus itt áll vagy ül mellettem,
felé fordulok, és megosztom vele gondolataimat, érzéseimet.

Befejezés

Megköszönöm Istennek, hogy eltölthettem néhány percet egészen egyedül csak Vele. 
Hálát adok minden sugallatért, amit esetleg a szöveg olvasása közben kaptam.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap