User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2018-11-09

Isten jelenléte

Édes Jézusom, ma másként szeretnék Hozzád fordulni.
Gyakran csak szívességeket kérek, mikor eljövök Hozzád.
Ma nem kérek, csak Eléd helyezkedem.
Add, hogy a szívem felelni tudjon a szeretetedre.

Szabadság

Uram, nem akarom a szabadság ajándékát magától értetődőnek venni.
Megáldottál a lélek szabadságának ajándékával. Töltsön el a Lélek a Te békéddel és örömöddel.

Szerető figyelmesség

Életem mely területein érzek reményt, biztatást, növekedést? Visszanézve az elmúlt hónapokra, észrevehetem, milyen tevékenység vagy alkalom hozott bő termést. Ha látok ilyen területeket, elhatározom, hogy a jövőben több időt szánok rájuk, több figyelmet szentelek nekik. 

Isten igéje

Jn 2,13-22

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le. Kötélből ostort font, és mind kiűzte őket a templomból, juhaikkal és ökreikkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, asztalaikat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszükbe jutott az Írás szava: "Emészt a házadért való buzgalom." A zsidók azonban szót emeltek, ezekkel a szavakkal fordultak hozzá: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?" Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem." A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?" De ő saját teste templomáról beszélt. Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Elképzelem, hogy a templomban vagyok, mikor Jézus belép. Megszoktam a pénzváltókat, és a galambárusokat, akik áldozati állatokat árusítanak a hívőknek, galambokat, bárányokat, egyéb lábasjószágot. Jézus haragja meglep és megdöbbent, elgondolkodtat. Biztos, hogy becsületes nyereségre tesznek szert?
  • Hiszen ez Isten háza. Ha a pénz beteszi a lábát, akkor uralomra tör. Van-e olyan szentség, amit nem környékezett meg a kereskedelem? Keresztelői lakomák, elsőáldozási - bérmálási ajándék, esküvői külsőségek, lakodalmak ... Nem az lenne-e a cél, hogy Istennel találkozzunk életünk fontos pillanataiban? Meghalljuk-e Istent a pénzcsörgés közepette?
  • Jézus kortársai számára a templom az egyik legszentebb vallási és misztikus hely volt. Mikor saját testét a templomhoz hasonlítja, és azt állítja magáról, hogy nagyobb, mint a templom, megsérti őket, ezért akarják a halálát. Elmélkedésünkben tekintsünk Jézus kortársaihoz intézett szavai és az események mögé. Később talán visszaemlékeztek és rájöttek, hogy feltámadását jövendölte meg. Tudta, hogy előttünk jár - hogy örökké él, feltámad a halálból elsőként közülünk.

Párbeszéd

Saját szavaiddal tanítottad meg, hogyan imádkozzam.
A szépséges „Mi Atyánk"-imádság mindent magába foglal, amit mondani szeretnék.

Befejezés

Megköszönöm Istennek az együtt töltött perceket és a megvilágosító gondolatokat, amiket esetleg a szöveggel kapcsolatban kaptam.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap