User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2018-10-13

Isten jelenléte

Uram, Te mindig vársz rám.
Bár soha ne lennék túl elfoglalt ahhoz, hogy időt szánjak Rád!

Szabadság

Sok ország népe szenved ebben a pillanatban is a háború pusztításától.
Fejemet lehajtva mondok köszönetet szabadságomért.
Imádkozom mindazokért, akik börtönben vagy fogságban vannak.

Szerető figyelmesség

Mikor visszatérek mindennapi munkámhoz,
emlékeztess Uram, hogy Te mindig mellettem vagy.
Sohasem szűkölködöm.

 

Isten igéje

Lk 11,27-28

Történt pedig, hogy amikor ezeket mondta, a tömegből felkiáltott egy asszony: "Boldog a méh, amely hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál!" Erre ő azt mondta: "De még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják, és megtartják azt!"

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • Hogyan értelmezem Jézus reakcióját? Gorombának tűnhet a kérdezővel, és elutasítónak az anyjával szemben. Mit akar mondani valójában? Mit mond nekem?
  • Egy találkozás tanúi vagyunk egy asszonnyal, aki rajong Jézusért, és talán irigyli az édesanyját. Jézus válasza meglepő, de nem lealacsonyítja Máriát, hanem rámutat áldott voltának forrására. Akárcsak Erzsébet Mária látogatásakor, mikor azt mondja, hogy áldott, aki hitt az Úr ígéretében.
  • Visszautal ez a rész a Magnificatra is: "Boldognak/áldottnak mond engem minden nemzedék." Lukács rámutat, hogy Mária elgondolkozott Isten szavain (mikor az angyali üdvözletet hallva döntést hozott), megőrizte szívében, és felidézte őket Názáretbe menvén.
  • Isten szavát lelkünkbe fogadni nagyobb ajándék Jézus szemében, mint testi valóját befogadni az anyaméhbe. Mária gazdagon meg van áldva – de inkább azért, mert befogadta Isten szavát, mely egész életét átjárta, mint azért, mert Isten Fiának testi anyja lett. Az imádságban mi is naponta megnyitjuk az életünket Isten igéjének befogadására.

Párbeszéd

Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok.
Elképzelem, hogy Jézus mellettem áll vagy ül,
és elmondom neki, min gondolkodom, mi nyomja a szí­vemet.
Beszélgetek Vele, mint egy jó baráttal.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap