User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Napi ima - 2018-10-10

Isten jelenléte

Egy pillanatra elcsendesedem, próbálom felismerni Isten jelenlétét.
Számomra. Itt és most. Jelen van abban, amit csinálok,
az emberekben, akikkel találkozom, a helyezetekben, amikbe naponta kerülök.
Hogy tehetném ezt a valóságot valóságossá a magam számára?

Szabadság

Szent Ignác szerint egy vastag, alaktalan fatörzs
sosem hinné el, hogy csodálatra méltó
szobor válhatna belőle,
és sosem adná meg magát a szobrász vésőjének,
aki a maga zsenialitásával látja benne a mesterművet.
Isten kegyelmét kérem, hogy hagyjam magam szerető Teremtőm keze által formálódni.

 

Szerető figyelmesség

Tudatosítom magamban, hogy a Te jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek szerető szívedben.
Mikor gyönge vagyok, te vagy az Erősségem.
Mikor szomorú vagyok, te vagy a Vigasztalóm.

Isten igéje

Lk 11, 1-4

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.
Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek.
És ne vígy minket kísértésbe.”

Gondolatok a mai olvasmányhoz

Active
Default
  • A tanítványokat lenyűgözte, ahogy Jézus imádkozott. Szerettek volna bekerülni abba a titokzatos kapcsolatba, ami Atyjához fűzte. Ezért kérésükre Jézus megtanítja nekik, hogyan beszéljenek Istennel. Sokszor úgy tűnik, mintha Isten hallgatna, pedig akkor is szól hozzánk a Szentírásban, különösen Jézus szavai és tettei által. A Megszentelt tér is segít az imádkozásban.
  • Mennyei Atyám, minden napom Tőled függ. Bizalommal kérem Tőled a mindennapi kenyeret magam és családom számára, és Te nagylelkűen megadod minden nap. Hálát adok, hogy megbocsátsz, amikor csalódást okozok Neked. Adj nekem is megbocsátó szívet, amikor mások csalódást okoznak.

Párbeszéd

Jó Uram, légy mindig mellettem.
Növeld szívemben a bizalmat.
Köszönöm, hogy szeretsz.

Befejezés

Megköszönöm Istennek ezeket a perceket, amiket egyedül tölthettem Vele,
és azokat a kegyelmeket, amiket ima közben kaptam.

Megszentelt tér - további oldalak

Imaapostolság

Tükröző

Kapcsolat

az Ír Jezsuiták által fenntartott imádságos honlap