• Imára hangoló 

  Megérkezem, szeretnék csendben jelen lenni Istennek. Az agyam még pörög, talán időpazarlásnak tűnik ez az egész, hisz annyi dolgom van. De fel akarom ajánlani ezt az időt ajándékként Istennek. Hagyom, hogy múljanak a percek, nem mérem, nem számolom. Csak lélegzem, és nyugton maradok a mostban.

 • Mai olvasmányunk: Mt 2,13-21

  Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.” Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba.5Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: „Egyiptomból hívtam az én fiamat.”
  Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant és Betlehemben meg a környékén minden fiúgyermeket megöletett kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: Kiáltozás hallik Rámában, keserves sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.
  Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az Úr angyala, és így szólt hozzá: „Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját és menj Izrael földjére, mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek!” Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment.

 • Elmélkedés

  Ez igazán nem egy boldog karácsonyi jelenet: menekülésről olvasunk, rettegésről és pusztításról, egy hatalmaskodó uralkodó parancsára meggyilkolt gyermekekről, otthontalanságról, csillapíthatatlan gyászról. Megemlíti Máté a gyermekeit sirató, vigasztalhatatlan Rákhelt. De Jeremiás könyvének az a fejezete tele van örömmel, reménnyel, vigasztalással. Ezt mondja Isten: „Ne jajgass tovább, és szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra…Bizony, az Úr valami újat teremt a földön.”

  A hírek minden nap tele vannak erőszakkal és pusztítással, kegyetlenséggel és halállal, rasszizmussal és az elnyomás különböző fajtáival. Könnyen kétségbeeshetünk, különösen a bizonytalan jövő miatt. De ebben az egészben Isten velünk van, és reményteli jövőt ígér nekünk. Mi is része lehetünk a világ jövőjére vonatkozó reménynek.

  Ha hagyjuk, hogy Jézus vezessen, ha osztozunk József és Mária hitében és bátorságában, a pásztorok és a bölcsek hitében, Erzsébet köszöntésében, és azonosulunk a jól ismert történet többi szereplőjével is, megelevenedik számunkra a karácsonyi történet Jézus születéséről. Ez az igazi karácsonyi ajándék: Isten ajándéka nekünk, és a mi ajándékunk Istennek. 

  Karácsonyi énekeinkben arról éneklünk, hogy ajándékot szeretnénk adni a jászolban fekvő kisdednek. Mi mást vihetnénk, mint a vágyat, hogy Isten csodálatos nagylelkűsége formálja át szívünket. Nem kér tőlünk mást, csak ezt a szándékot, és akkor megvalósíthatja álmát: Emmánuellé válik számunkra.

 • Beszélgess Istennel

  Mi indít arra a mostani életemben, hogy odafigyeljek Isten ígéreteire?
  • A karácsonyi történet tele van valóságos és lelki utazásokkal. A megtestesülés történetében senki nem marad ott, ahol eredetileg volt. Isten vár a válaszunkra, de sosem engedi, hogy egyhelyben álldogáljunk. Talán szeretném kihagyni a keményebb részeket, ezek nem tartoznak a biztonságos, boldog karácsonyhoz, amit gyermekkoromból hozok magammal. Hogyan reagálok az elbeszélés durvább részeire, amiknek semmi közük a biztonsághoz, állandósághoz? Beleélem magam József és Mária helyzetébe, gondolataiba, ahogy hirtelen összecsomagolnak, és menekülnek, nyomukban a rettenettel. Beszélgessek velük, vagy kapcsolódjak be az ő beszélgetésükbe. Milyen érzés megőrizni a hitet és a reményt egy ilyen szélsőséges helyzetben? Mit szeretnék mondani Istennek?
  •  Jézus pici és törékeny. Ő megmenekül, de mások meghalnak. A határainkon várakozó kétségbeesett menekült családokra, rémült gyermekekre irányítom gondolataimat, akik menedéket, új életesélyt szeretnének. Tudok-e másként gondolni rájuk eben az adventben, mint ahogy eddig tettem? Látom-e bennük Emmánuelt, hogy Velük az Isten?
  • Végül csak ülök csendben, hagyom, hogy Isten szóljon hozzám a Szentírás által. Megkereshetem Jeremiás említett jövendölését, osztozom Rákhel örömében sírása és elhagyatottsága közben. Mit nyújtanak nekem ezek a részletek öröm vagy szomorúság idején? Van olyan örömöm vagy bánatom, amit most helyben megosztanék Istennel? József az engedelmességet példázza, amihez figyelmes odahallgatásra van szükség. Mi indít arra a mostani életemben, hogy figyelmesen hallgassam Isten ígéreteit?
 • Összefoglalás

  Ahogy adventi lelkigyakorlatunk végéhez érünk, talán érdemes egészében áttekinteni a lezajlott folyamatot. Megindította-e valami módon a szívedet az imádságos elmélkedésnek ez az időszaka, változott-e gondolkodásod a Velünk az Isten belépéséről az emberek világába? Volt-e olyan szentírási szakasz vagy szó, ami különösen megérintett? Hogyan találkoztál Emmánuellel életed eseményeiben, a körülötted lévő világban? A karácsonyi történetnek sok gyakorlati és lelki folyománya van. Küszködtél-e a történet valamelyik részével, volt-e olyan, amitől elzárkóztál? Érdemes visszatekinteni, milyen megvilágosodásokat kaptál, vagy éreztél-e valamilyen felszólítást Isten igéjéből? Felbukkant-e valami, ami gyógyulásra vár, amit meg kellene változtatni? Érezted-e, hogy bátorságot kapsz valamihez, vagy el tudsz indulni valami új úton? Milyen területen indít arra Isten, hogy „más úton” térj haza?
  A karácsonyi történet a meglepetések története, és olyan embereké, akik hagyták, hogy Isten váratlan módon nyúljon be az életükbe. Mindenek felett az engedelmesség története: a szereplők figyelnek Isten szavára, és képeségeik szerint ki-ki a maga módján beáll Isten álmának megvalósításába.
  Szánj rá időt, hogy átgondold, kaptál-e valami kegyelmet, és kérd a bátorságot, hogy megfelelően reagálj rá, majd köszönd meg Istennek minden ajándékát: azokat is, amiket felismertél, azokat is, amiket később fogsz észrevenni, megérteni. Felajánlhatod Istennek karácsonyi ajándékul az idődet és figyelmedet a következő napokban, ahogy folytatod utadat Betlehembe Emmánuel Jézussal, aki Bölcsesség… Adonáj… Jessze gyökere…Dávid kulcsa…Napkelet…Úr minden nép fölött…Emmánuel… Jöjj el, Uram, Jézus!

Nyitólap