• Imára hangoló

  Isten jelenlétébe érkeztél, Ő már várt rád. Engedd ki magadból a feszültséget, hagyd, hogy ellazuljanak az izmok a fejedben, a nyakadban, az arcodban, végig a gerinced mentén, lefelé egészen a lábfejedig. Hagyd, hogy elöntsön a nyugalom, és elvezessen oda, ahol az álmok Istene együtt lehet veled.

 • Mai olvasmányunk: Joél próféta 2,21-29. 3,1-2

  Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak

  Ne félj, termőföld, ujjongj és örülj, mert nagy dolgot vitt végbe az Úr! Mezei állatok, ne féljetek, mert kizöldülnek a puszta legelői! A fa meghozza gyümölcsét, a fügefa és a szőlő megadja termését.

  Sion fiai, ujjongjatok, örüljetek az Úrban, a ti Istenetekben! Mert igazságosságában megadja nektek az őszi esőt; esőt küld nektek: tavaszi és őszi esőt, mint hajdanában. A szérűk megtelnek gabonával, a sajtók ontják a bort és az olajat. Kárpótollak benneteket az esztendőkért, amikor pusztított a sáska és a jélek, a haszil és a gázám: hatalmas seregem, amelyet ellenetek küldtem. Ehettek és jóllakhattok, és akkor majd magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, aki csodálatos dolgot tett veletek. [Népem soha többé nem vall szégyent.] „És tudni fogjátok, hogy Izraelben lakom, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és nem más, és népemet soha többé nem éri szégyen.

  Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.

   

 • Elmélkedés

  Ne félj!

  Az Ószövetség Józsefét, a tarka köntösűt, testvérei álomlátónak nevezték, és ezt nem kedvességből tették! Nem kellettek az álomlátók, olyan emberekre volt szükség, akik realista módon viszonyulnak a világhoz. József, a názáreti ács, szintén álomlátó, de ő rémálmot lát: élete szerelme, Mária, szégyenben maradt, megcsalta őt. József házasságról, otthonról, családról szőtt álmai összetörtek. De megszólal az angyal: „Ne félj!”. Ugyanaz a két szó, amivel Máriához szólt, ugyanaz a meghívás hitre, reményre, szeretetre.

  Joél jövendölésében a vének álmokat álmodnak, az ifjak látomásokat látnak. A középkori művészet gyakran ábrázolja idős emberként Józsefet, aki már túl van a romantikus vágyódásokon, de valójában nem tudhatjuk, hány éves volt, mikor megszólította álmában az angyal. Ha még fiatal volt, remélhette, hogy fája megtelik gyümölccsel, tegze tele lesz nyíllal, ahogy a zsoltár ígéri. Most úgy érzi, elárulták, üres és kopár lett az élete, a jövő reménye elszállt.

  Ám Joél jövendölése bőséges termést ígér, Isten lelke kiárad az egész földre, és nemcsak azokra, akik a szövetséghez tartoznak, hanem a kívülállókra, a megvetettekre, a társadalom peremén élő szolgákra is. Isten lelke nemcsak az embereket, hanem a földet és az állatokat is élettel áldja meg. Az Úr napján minden teremtmény számára teljességet ígér ez a hatalmas prófécia. Az angyal biztosítja Józsefet: megéri álomlátónak lenni. Vegye feleségül Máriát, kövesse szíve vágyát, mert az álom, amelyben részesült, Isten álma az egész teremtett világ számára, Isten álma, mely a Megtestesülésben válik valóra.

 • Beszélgess Istennel

  • Engedem, hogy Joél jövendölése átjárja szívemet, gondolataimat. Talán feltűnt benne egy szó, egy mondat, amit ízlelgethetek, és hagyom, hogy általa Isten szóljon hozzám. Az advent Isten megígért ajándékairól: a kegyelemről és a hitről való elmélkedés ideje. Milyen kegyelmeket szeretnék most kérni? Milyen igazságot szeretnék jobban megérteni és életre váltani?
  • Talán engem is értek csalódások, mint Józsefet. Sok remény, sok álom szertefoszlott a járványban, életünk megakadt, lehetőségeink beszűkültek. Elvesztették reményüket az emmauszi úton gyalogló tanítványok is, „azt reméltük…” – mondják Jézusnak. Beszélgessek Istennel meghiúsult álmaimról, az ezzel kapcsolatos érzéseimről.
  • Isten arra is hív ebben az adventben, hogy lépjünk be a teremtett világról szőtt álmába. Arra hív Atyánk, mondja Ferenc pápa, hogy éljünk együtt testvérekként, töltsük be a földet jósággal, szeretettel, békességgel, ismertessük meg a világot ezek értékeivel. Az egész teremtés élvezni fogja a János evangélium prológusában tett ígéret gyümölcseit: azok, akik Jézust befogadják életükbe, Isten gyermekeivé válnak. Milyen érzést kelt bennem ez az ígéret?
  • Időt szánok arra, hogy beszélgessek Istennel a gondolataimban felbukkanó csalódásaimról, reményeimről, és szerető Teremtőnk kezébe teszem a világgal kapcsolatos álmaimat.
Nyitólap