• Mária meghallgatta Isten igéjét, és szívében eltöprengett rajta.

  Imára hangoló

  Az imaidő kezdetén helyezkedj el kényelmesen. Hagyd az elmédet elcsitulni, adj át Istennek mindent, ami foglalkoztat. Figyelj a hozzád érkező hangokra: előbb a távoliakra, aztán a szobádban hallhatókra, végül összpontosíts a lélegzésed hangjára. Áradjon szét benned a nyugalom minden lélegzetvétellel.

  Mária meghallgatta Isten szavát, és eltöprengett rajta. Próbáld megnyitni szívedet és elmédet mindarra, amit most Isten mondani akar neked.

 • Mai olvasmányunk Lukács evangéliumából való

  Lk 1,26-38

  A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő szent lesz, és Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

 • Elmélkedés

  Hogyan lehetséges ez? Miért pont én? Hogyan lehetek biztos benne? Hogy fogom megoldani?

  Nem könnyű elképzelni az Angyali üdvözletet. Nem tudjuk pontosan, mi történt, vagy hogyan tapasztalta meg Mária Isten üzenetét. Szépek a középkori ábrázolások, de gyakran az emberi valóság zűrzavarától és káoszától távoli, ideális körülményeket ábrázolnak. Ha Mária otthon tartózkodott éppen, hétköznapi tárgyak vették körül, egy egyszerű fiatal lány házi munkájával járó otthonos rendetlenség. Talán valós életnagyságban látta az angyalt, de az is lehet, hogy álmában jelent meg neki. Halk, benső hangként indulhatott a találkozás, ami aztán tiszta, világos, biztos üzenetté kristályosodott.

  Azt viszont tudjuk, hogy Mária első reakciója a kérdezés volt. Hogyan lehetséges ez? Miért pont én? Hogyan lehetek biztos benne? Hogy fogom megoldani? Életünk egy-egy fordulópontján mindnyájan vívódtunk már ezekkel a kérdésekkel.

  Egyedülálló nőként Mária személyének alig volt értéke kora társadalmában, ugyanakkor válaszától az egész emberi nem sorsa függött. Bizonytalannak, a feladatra alkalmatlannak érzi magát, zavarban van. De hisz Istenben, nagylelkű szíve van, és vállalja a kockázatot, bízva Isten támogatásában.

  Ha beleegyezik, Máriában világrajön Emmánuel. Isten ismeri a lány félelmeit, és türelmesen várja, mit fog dönteni. Isten ismeri lelkünk mélyét jobban, mint mi magunk. Nem diktátorként viselkedik, hanem együttműködik velünk. Ismerve tétovázásunkat, kétségeinket és félelmeinket, igenünkre vár a sorsdöntő helyzetekben és a hétköznapi történésekben egyaránt.

 • Beszélgess Istennel

  • Éreztem-e ebben az évben, hogy valami világra akar jönni általam? Bizonytalan időket élünk, sok szokatlan elvárással szembesülünk, míg próbálunk alkalmazkodni az „új normákhoz”. Veszteségként élhettük meg, mikor valami, amit megszoktunk, ami biztonságot adott, egyik napról a másikra megszűnt létezni. Megtudtam-e beszélni ezt Istennel? Megengedtem-e magamnak a gyásszal járó sérülékenységet, vagy befeléfordultam, és csak saját forrásaimra támaszkodva igyekeztem talpon maradni?
  • A fenyegetettség, a veszély mellett talán azt is éreztem, hogy alkalom nyílik új utak kipróbálására. A világjárvány szolidaritásra hív a szegényekkel, a társadalom szélére sodródottakkal, mindennel, ami törékeny a világban. Hogy éreztem, milyen erőkre, kegyelmekre van szükségem, hogy a mostani új helyzetben helyt tudjak állni? Kérem Istent, szélesítse ki látókörömet, adjon tiszta elmét, erős szívet, hogy meglássam, merre vezet az út, amelyen járnom kell.
  •  Az „angyal” szó küldöttet jelent. Milyen üzenet érkezik most hozzám Istentől? Milyen küldött lehetek én a körülöttem élők számára? Hozhatok jó hírt vagy rossz hírt –rajtam áll.  Együtt maradok még Istennel, teljes figyelemmel hallgatom, milyen üzenetet akar közölni velem.
Nyitólap