• 12. Kapcsolatban másokkal - Előkészítő ima

  Hogy valóban jelen lehess a mai imában, szánj egy kis időt a felkészülésre: csendesítsd le magadat szó szerint és átvitt értelemben is. Először is, keress egy jó helyet az imára. Ha nem hagyhatod el a szobádat, nem sok választásod van, de ne feledd, hogy az ima a valódi kapcsolatról szól, nem arról, hogy minden külső körülmény tökéletes legyen. Vedd úgy, hogy a lehető legjobb helyen vagy.

  Másodszor: kerülj kapcsolatba mindazzal, aminek ma le kellene csendesednie benned. Vizsgáld meg éned három tájékát: az elmédet, a szívedet és a testedet.

  Figyelj oda, mi motoszkál a fejedben. Min gondolkodol ma, és miben különbözik ez attól, amire tegnap gondoltál? Ne ragadj le egy-egy gondolatnál, csak vedd észre őket.

  Figyeld meg, mi történik a szívedben. Mit érzel ma, és mitől egyedi ez a mai érzés? Most se engedd magad elkalandozni bármelyik érzés mentén, csak észleld őket.

  Érzékeld, mi zajlik a testedben. Tegnaphoz képest ma hogy érzi magát a tested? Figyeld meg, mit érzel: vigaszt, kényelmetlenséget, fájdalmat, fáradtságot, kipihentséget?

  Most kezdd el érzékelni a lélegzésed. Talán nehéz ma lélegezned: ha így van, akkor szelíden lélegezz úgy, ahogyan tudsz. Közben tudatosítsd, hogy minden lélegzet, bármilyen nehéz is, az élet jele benned. Adj hálát Istennek ezért az ajéndékáért.

  Ahogy ülsz vagy fekszel, lélegezve és hálát adva Istennek, hagyd, hogy a tested elnehezüljön. Engedd, hogy szétáradjon benned a nyugalom. Ez beletelhet néhány percbe. Maradj benne mindaddig, míg késznek nem érzed magad a továbbhaladásra mai imánkban.

 • Az ima témája: Kapcsolatban másokkal

  Egy férfi bement a helyi boltba, és mikor fizetésre került a sor, az eladó megkérdezte, hogy szeretné-e az érintésmentes kártyaleolvasót használni. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen megmutatja a bankkártyáját a gépnek, elég közel ahhoz, hogy le lehessen olvasni, és le tudják venni a pénzt a számlájáról. Nem kell a kártyát beletenni a gépbe, nem kell pinkódot bepötyögni, nem lehet elrontani. Milyen könnyű! Ezután elbúcsúzott és kiment a boltból.

  Hazafelé tartva érezte, hogy valami nyugtalanítja. Másnap és harmadnap is töprengett ezen az érzésen, és végül rájött, mi zavarja. Társadalmunk és a technika olyan irányba vezetnek, ahol nem kell kapcsolatba lépnünk egymással – egy „kapcsolat nélküli társadalom” felé, ha úgy tetszik. A közösségi médiának és a számítástechnika fejlődésének köszönhetően egyre távolabb élhetünk egymástól. Ismeretségek születnek a virtuális valóságban, barátságok alakulnak ki és akár meg is szűnnek olyan emberek között, akik valójában sohasem találkoztak.

  Egy kapcsolat nélküli társadalom kialakulása körvonalazódik, melyben saját egzisztenciánk, saját szükségleteink a legfontosabbak, és ezek kielégítése anélkül történik meg, hogy más élő személyekkel kapcsolatba lépnénk. De nem csak erről van szó: a kevesebb kontaktus oda vezet, hogy kevésbé van tudomásunk mások szükségleteiről, szenvedéseiről, így meg vagyunk fosztva az empátia, a felebaráti segítség felemelő érzésétől. A kapcsolat nélküli társadalom sok mindent elvesz tőlünk, nem utolsósorban azt a gazdagságot, ami a másik emberrel való szemtől-szembe találkozásból ered még akkor is, ha ez a találkozás nem mindig kellemes.

 • Szentírás

  Lk 24,13-35
  Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?

  Mt 28,16-20
  S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.

  Ef 3,14-21
  Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.

 • Elmélkedjünk

  1. Hogyan tudnánk egy biztonságos, kapcsolatokban bővelkedő társadalmat kialakítani?
  2. Hogyan teremthetnénk több lehetőséget az együttlétre, az egymástól való tanulásra, egymás segítésére?
  3. Hogyan tudnád - ahol, amikor és ahogyan lehetséges -, szeretettel megszólítani azokat, akik már egy „kapcsolat nélküli” világban élnek?

 • Záróimádság

  Atyám, Istenem, köszönöm Neked ezt az imaidőt, amelyben részt vehettem, együtt mindazokkal, akik ma imádkozzák.

  Egységben vagyok Jézus Szent Szívével is, mely lángolva szereti a teremtett világot. Sokan tartózkodunk ebben az egységben, köztük én is, egy a szeretteid közül.

  Szentlelked segítségét kérem továbbra is, most, hogy ennek az imaidőnek a végén visszatérek a napi tevékenységeimhez.

  Segíts, hogy megszívleljem, amit ma ebben az imában tanultam, és hogy tudjam elengedni, amit nem kell magammal vinnem.

  Mindenekelőtt pedig segíts észben tartanom, hogy Veled mindig kapcsolatban vagyok: csak álljak meg egy pillanatra, lélegezzem és imádkozzam, hogy felfogjam jelenlétedet.

Nyitólap