• 10. Megújulás - apró magvakból - Előkészítő ima

  Hogy valóban jelen lehess a mai imában, szánj egy kis időt a felkészülésre: csendesítsd le magadat szó szerint és átvitt értelemben is. Először is, keress egy jó helyet az imára. Ha nem hagyhatod el a szobádat, nem sok választásod van, de ne feledd, hogy az ima a valódi kapcsolatról szól, nem arról, hogy minden külső körülmény tökéletes legyen. Vedd úgy, hogy a lehető legjobb helyen vagy.

  Másodszor: kerülj kapcsolatba mindazzal, aminek ma le kellene csendesednie benned. Vizsgáld meg éned három tájékát: az elmédet, a szívedet és a testedet.

  Figyelj oda, mi motoszkál a fejedben. Min gondolkodol ma, és miben különbözik ez attól, amire tegnap gondoltál? Ne ragadj le egy-egy gondolatnál, csak vedd észre őket.

  Figyeld meg, mi történik a szívedben. Mit érzel ma, és mitől egyedi ez a mai érzés? Most se engedd magad elkalandozni bármelyik érzés mentén, csak észleld őket.

  Érzékeld, mi zajlik a testedben. Tegnaphoz képest ma hogy érzi magát a tested? Figyeld meg, mit érzel: vigaszt, kényelmetlenséget, fájdalmat, fáradtságot, kipihentséget?

  Most kezdd el érzékelni a lélegzésed. Talán nehéz ma lélegezned: ha így van, akkor szelíden lélegezz úgy, ahogyan tudsz. Közben tudatosítsd, hogy minden lélegzet, bármilyen nehéz is, az élet jele benned. Adj hálát Istennek ezért az ajéndékáért.

  Ahogy ülsz vagy fekszel, lélegezve és hálát adva Istennek, hagyd, hogy a tested elnehezüljön. Engedd, hogy szétáradjon benned a nyugalom. Ez beletelhet néhány percbe. Maradj benne mindaddig, míg késznek nem érzed magad a továbbhaladásra mai imánkban.

 • Az ima témája: Megújulás - apró magvakból

  Frusztrációt okozhat, ha szeretnénk nagy változásokat látni a nehéz időkben, és azt tapasztaljuk, hogy ezek a hirtelen változások elmaradnak. Oldják meg a vitatott kérdéseket! Tisztuljon ki a homály, és mint galamb szálljon le a világosság! Foszoljon semmivé a szomorúság, a düh, a keserűség!

  Az életben többnyire nem így történik meg a változás, hanem csak apránként, néha alig észrevehetően. Ilyenkor könnyen félresiklunk a változás apró tünetei fölött. Egyszerűen nem látjuk őket. Könnyen kimondjuk, hogy sosem változik semmi, minden ugyanígy fog maradni. De gondoljunk gyermekeink növekedésére. Ha napi szinten figyeljük, ma olyan, mint tegnap volt. Ám ha hátralépünk, és leltárt készítünk, rájövünk, hogy a szemünk előtt nőttek fel, úgy, hogy szinte észre sem vettük!

  Ezeket a szinte észrevehetetlen változásokat mustármagperceknek nevezem (Jézus beszélt a mustármagról, páldául a Mk 4,30-32-ben). Vannak olyan történések az életünkben, amelyek bár aprók, összeadódva hatalmas változást eredményeznek. Az ilyen mustármagpercekből álló folyamatok meg tudják változtatni az életünket, de akár az egész világot is.

  Vegyük például a béke és kiengesztelődés felé tett apró lépéseket. Minden nap vannak emberek a világon, akik bátor és önzetlen lépéseket tesznek a béke és a kiengesztelődés felé, kezet nyújtva ősi ellenségeknek. Vagy vállalják a kockázatot, és belépnek olyan területekre, amelyek korábban tiltottak voltak. Lenyelve büszkeségüket megteszik az első lépést egy széttört kapcsolatban. E lépések összeadódva békét és szeretetet árasztanak világunkra!

 • Szentírás

  Mt 13,31-32
  Egy másik példabeszédet is mondott nekik: „A mennyek országa hasonlít a mustármaghoz, amelyet fogott a gazda és elvetett földjében. Ez kisebb minden más magnál, amikor azonban felnő, nagyobb minden veteménynél, fává terebélyesedik, úgyhogy jönnek az ég madarai, s fészket raknak ágai között.”

  Fil 3,7-11
  Ám amit akkor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok.

  Fil 4,10-13
  Tudok nélkülözni, és tudok bőségben is élni. Be vagyok avatva mindenbe: a jóllakásba és az éhezésbe, a bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Abban, aki megerősít engem.

 • Elmélkedjünk

  1. Vanak-e ilyen mustármag-történések most az életedben?
  2. Ne feledd, a mustár csípős. Felkészültél rá, hogy a „mustármagperceknek” ára is lehet, kellemetlenséggel járhatnak?
  3. Tudsz türelmesen várni, hogy az események kibontakozzanak?

 • Záróimádság

  Atyám, Istenem, köszönöm Neked ezt az imaidőt, amelyben részt vehettem, együtt mindazokkal, akik ma imádkozzák.

  Egységben vagyok Jézus Szent Szívével is, mely lángolva szereti a teremtett világot. Sokan tartózkodunk ebben az egységben, köztük én is, egy a szeretteid közül.

  Szentlelked segítségét kérem továbbra is, most, hogy ennek az imaidőnek a végén visszatérek a napi tevékenységeimhez.

  Segíts, hogy megszívleljem, amit ma ebben az imában tanultam, és hogy tudjam elengedni, amit nem kell magammal vinnem.

  Mindenekelőtt pedig segíts észben tartanom, hogy Veled mindig kapcsolatban vagyok: csak álljak meg egy pillanatra, lélegezzem és imádkozzam, hogy felfogjam jelenlétedet.

Nyitólap