• 7. Szabadon igent mondani - Előkészítő ima

  Hogy valóban jelen lehess a mai imában, szánj egy kis időt a felkészülésre: csendesítsd le magadat szó szerint és átvitt értelemben is. Először is, keress egy jó helyet az imára. Ha nem hagyhatod el a szobádat, nem sok választásod van, de ne feledd, hogy az ima a valódi kapcsolatról szól, nem arról, hogy minden külső körülmény tökéletes legyen. Vedd úgy, hogy a lehető legjobb helyen vagy.

  Másodszor: kerülj kapcsolatba mindazzal, aminek ma le kellene csendesednie benned. Vizsgáld meg éned három tájékát: az elmédet, a szívedet és a testedet.

  Figyelj oda, mi motoszkál a fejedben. Min gondolkodol ma, és miben különbözik ez attól, amire tegnap gondoltál? Ne ragadj le egy-egy gondolatnál, csak vedd észre őket.

  Figyeld meg, mi történik a szívedben. Mit érzel ma, és mitől egyedi ez a mai érzés? Most se engedd magad elkalandozni bármelyik érzés mentén, csak észleld őket.

  Érzékeld, mi zajlik a testedben. Tegnaphoz képest ma hogy érzi magát a tested? Figyeld meg, mit érzel: vigaszt, kényelmetlenséget, fájdalmat, fáradtságot, kipihentséget?

  Most kezdd el érzékelni a lélegzésed. Talán nehéz ma lélegezned: ha így van, akkor szelíden lélegezz úgy, ahogyan tudsz. Közben tudatosítsd, hogy minden lélegzet, bármilyen nehéz is, az élet jele benned. Adj hálát Istennek ezért az ajéndékáért.

  Ahogy ülsz vagy fekszel, lélegezve és hálát adva Istennek, hagyd, hogy a tested elnehezüljön. Engedd, hogy szétáradjon benned a nyugalom. Ez beletelhet néhány percbe. Maradj benne mindaddig, míg késznek nem érzed magad a továbbhaladásra mai imánkban.

 • Az ima témája: Szabadon igent mondani

  Életünk tele van olyan emberekkel, akik igent mondtak. Igent a helyes cselekvésre. Igent egy nehéz, de értékes útra. Igent a szeretetre és önfeláldozásra. Igent mondtak Istennek. Néhány percig gondolj ezekre az emberekre. Lehetnek ők a szüleid vagy nagyszüleid. Lehet a férjed vagy a feleséged. Lehet egy barátod vagy egy tanárod. Vagy egy híres ember, akit ismersz.

  Istennel való kapcsolatunk létfontosságú eleme az igent mondás. Ahogy az is, hogy szabadságunk van nemet mondani.  Visszatekintve világosan látom, mikor mondtam nemet (igaz, talán nem is fogtam fel akkor, hogy Istennek mondom). De Istennek hála, az is megtörtént, hogy igent mondtam. Ha igent mondunk Istennek, lehetővé válik, hogy szeretetet, örömöt, irgalmat vigyünk a világba. Igenünk mindig arra indít, hogy szeressük és értékeljük magunkat, másokat, a minket körülvevő világot.

  A kereszténység történetében és hagyományában számos embert ismerünk, akik igent mondtak: közéjük tartozik Mária, Jeremiás, Mózes és Péter. Az ő igenük sokat jelentett. Nem is mindig tudták, mire mondanak igent, vagy hogy ennek milyen következményei lesznek (fájdalom és megdicsőülés egyaránt). De elég bölcsek voltak, hogy tudják, Isten kéri őket valamire, és igent kell mondaniuk.

  Ha egy nehéz igen kimondása előtt állsz, jusson eszedbe a fent említettek jeles társasága. És valamit még tudnod kell: azok, akik igent mondtak, nagy ajándékot kaptak érte (gondolj csak Péterre, a tanulatlan halászra, aki bölcs vezető, egy új mozgalom zászlóvivője, és végül szent lett). Téged is megajándékoz Isten igenedért.

 • Szentírás

  Mt 4,18-22
  Épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.

  Lk 5,8-9
  Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el.

  Mt 10,1
  Összehívta tizenkét tanítványát, s hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan lelkeket, és meggyógyítsanak minden betegséget, minden gyengeséget.

 • Elmélkedjünk

  1. Mire kellene nemet mondanod?
  2. Mire kellene igent mondanod?
  3. Honnan fogod tudni, Isten milyen választ vár tőled?

 • Záróimádság

  Atyám, Istenem, köszönöm Neked ezt az imaidőt, amelyben részt vehettem, együtt mindazokkal, akik ma imádkozzák.

  Egységben vagyok Jézus Szent Szívével is, mely lángolva szereti a teremtett világot. Sokan tartózkodunk ebben az egységben, köztük én is, egy a szeretteid közül.

  Szentlelked segítségét kérem továbbra is, most, hogy ennek az imaidőnek a végén visszatérek a napi tevékenységeimhez.

  Segíts, hogy megszívleljem, amit ma ebben az imában tanultam, és hogy tudjam elengedni, amit nem kell magammal vinnem.

  Mindenekelőtt pedig segíts észben tartanom, hogy Veled mindig kapcsolatban vagyok: csak álljak meg egy pillanatra, lélegezzem és imádkozzam, hogy felfogjam jelenlétedet.

Nyitólap