• Bevezetés

  Isten hozott a Pray-as-you-go és a Sacred Space oldalak nagyböjti lelkigyakorlatán, melynek címe: Utazás Jézussal. A lelkigyakorlat kitüntetett ideje kiemel a hétköznapok sodrából, hogy visszatekintsünk az elmúlt időre, szemügyre vegyük, hogy éppen hol tartunk, és megtegyük a szükséges változtatásokat egy szebb jövőért.
  Isten mindig velünk dolgozik, szelíden sürget, beszél hozzánk, kapcsolatot keres, és a mi feladatunk, hogy időt szánjunk rá, megpróbáljunk válaszolni – bármit jelentsen is ez. A lelkigyakorlat ideje az imádság ideje; és az imádság ideje az az idő, amikor nyitottak és őszinték lehetünk Isten előtt, megpróbálunk egyszerűen együtt lenni Istennel, és kitalálni, hogyan tudunk a legjobban válaszolni neki.
  Szent Ignác emlékeztet minket, hogy Isten ott van a legmélyebb vágyainkban. A szívünk vágyaira figyelni annyit jelent, hogy csendet teremtünk magunkban, hátralépünk egyet, engedjük, hogy felszínre törjenek belső dolgaink, és figyelünk Isten hangjára. Fontos, hogy külön időt szánjunk a lelkigyakorlatra, hogy meghalljuk Isten szavát. Készíts egy olyan napirendet, ami a legjobban illeszkedik a saját életedbe, különíts el egy idősávot, ami a leginkább belesimul a napjaid ritmusába. Próbálj ebben hűségesen kitartani.
  A nagyböjt minden hetében új imaidő kerül fel az oldalra. Találj rá alkalmat hetente, de bármikor és bárhogyan használod is a lelkigyakorlatot, engedd, hogy növekedjen benned a vágy az Úrral való találkozásra. Ennek a lelkigyakorlatnak minden olvasmánya arra szolgál, hogy támogassa ezt a törekvésedet.

  Lelkigyakorlatunk témája: Utazás Jézussal

  Ebben a liturgikus évben nem egy evangélista fog végigkísérni minket a Nagyböjtön, hanem a vasárnapi evangéliumok egyik fele Mátétól, másik fele Jánostól való. Peter Edmonds SJ arról beszél, hogy a szentírási részek hallgatói hogyan követik Jézust a sivatagtól a sziklasírig, együtt egy utazáson, ami Jézus megkeresztelkedése után kezdődik... Egy sivatag, egy hegy, egy forrás, egy tó, egy sír, egy kivégzőhely és egy kert: ezeket a helyszíneket fogjuk meglátogatni az evangéliumi történeteken át a nagyböjti utunkon. Ahogy belsőleg magunkévá tesszük ezeket az evangéliumi szakaszokat, ahogy elolvassuk, átelmélkedjük és átimádkozzuk őket, megújíthatják bennünk a reményt a megértésre, a lelkesedésre és a bűnbánatra. Útitervet kínál számunkra, amit követhetünk éves nagyböjti zarándoklatunkon.
  Ebben az évben lelkigyakorlatunkban teret szeretnénk engedni annak, hogy mélyebben találkozzunk Isten élő Igéjével. Ezért elkészítettünk lelkigyakorlatunkhoz egy kiegészítő szakaszt a Lectio Divina spirituális gyakorlatát alkalmazva. Azt ajánljuk, hogy miután meghallgattad vagy elolvastad az adott szentírási részt, állj meg, és imádkozz a Lectio Divina segítségével, akár a kiegészítő szakasz segítségével, akár a saját módszereddel, ha már korábban megismerted ezt a gyakorlatot.

 • Lectio Divina: A szívünkkel figyelünk

  A Lectio Divina latin kifejezés, jelentése: Isteni olvasás. Egyszerű, mégis mély imamód, melyet a keresztény lelkiség sok hagyományos formájában megtalálunk.

  Olykor meditatív olvasásnak, spirituális olvasásnak is mondják, de talán legjobb, ha a figyelő szív imájaként határozzuk meg.

  A Lectio Divina „lectió”-ja az, ahogyan természetes módon a szívünkkel figyelünk például, ha megragad egy napnyugta szépsége, vagy mikor egy régi kedves emléken merengünk, vagy figyelünk valakire, akit nagyon szeretünk.

  Amikor így imádkozunk, egy szentírási szakaszt vagy más szent szöveget olvasunk, és hagyjuk, hogy Isten irányítsa a szívünket.

  Lassan olvasunk, szüneteket tartva, ízlelgetjük, magunkba fogadjuk a szavakat. Egy természetes folyamat játszódik le: a teljes szívvel figyelés közben mélyebben elmélkedünk a szavakon és a köztük lévő csenden, és ez a mély elmélkedés kiváltja a szív válaszát. Észreveszed, hogy szívedből beszélsz Istenhez, aki szól hozzád. Engedd, hogy az ilyen ima nyugalma, ritmusa segítsen mélyebben behatolni Isten jelenlétébe.

  Mikor olvassuk, vagy a misén halljuk, az Írás szent igéje Jézus Krisztust jeleníti meg nekünk. Általa ismerjük meg az Atyát.

 • A Lectio Divina gyakorlata

  Legyen előtted a szentírási szakasz, ismerkedj meg vele.

  Olvasd el többször, hogy tökéletesen befogadd az értelmét. Hívd Istent, szóljon hozzád a szövegen keresztül. Kérd, hogy nyissa meg szívedet, elmédet. Teremts bensődben várakozó csendet.

  Ennek az imamódnak három „fázisa” van, melyeken áthaladsz, akkor váltva a következőre, amikor úgy érzed, itt az ideje. Ez a három szakasz a lectio (olvasás), a meditatio (elmélkedés) és az oratio (ima).

  Lectio

  Lassan, szelíden haladj az olvasásban, szíveddel figyelj a szavakra. Nincs ok sietségre. Nem kell mielőbb végére érni a szakasznak. Ha egy szó vagy kifejezés megérint, maradj ott, ízlelgesd ...

  Meditatio

  ... engedd, hogy a lelkedbe hatoljon. Időzz el nála. Hagyd, hogy visszhangra találjon benned. Ismételd magadban, ápolgasd, rezonálj rá, hagyd, hogy beivódjék a lelkedbe, míg úgy érzed, kezd tovaszállni. Ekkor ...

  Oratio

  ... válaszolj rá imában, szívedből fakadó szavakkal, vagy lelked csendjében, vagy spontán, kimondhatatlan érzelemmel. Amikor úgy érzed, beérett a pillanat, haladj tovább az olvasással ...

  Befejezés

  Amikor a végére értél, valamilyen zárómozdulattal vagy záróimával fejezd be imaidődet. Utána késztetést érezhetsz rá, hogy lejegyezd, amit fontosnak találsz.

Nyitólap