• Felkészülés az imára

  Az ima kezdetén néhány percig figyelj a saját légzésedre, hogy mélyebbre merülhess a csendben. Fontos, hogy ne próbálj változtatni légzésed ritmusán vagy mélységén. Elég, ha figyelmedet felé fordítod. Figyeld, ahogy belélegzel és ahogy kilélegzel. Légy tudatában annak, ahogy a levegőt beszívod az orrodba, majd annak is, ahogy újra kilép a légkörbe, amikor kifújod. Egyszerűen, nyugodtan fordítsd figyelmedet a következő néhány levegővételre.
  Most, amikor belélegzel, figyelmeddel kövesd a levegő útját a mellkasodba. A héberben a „lélegzet” és a „lélek” szó, mely a Szentlelket is jelenti, ugyanaz: ruah. Képzeld el, hogy Isten Lelkét lélegzed be, és engeded, hogy lényed központja túlcsorduljon a Lélek melegétől és fényétől. Ahogy nyugodtan tovább lélegzel, figyelmed maradjon a Szentlélekkel a saját szívedben. Csak pihentesd ott, a csendes béke helyén.
  És a csendes béke e helyén figyelj Isten szavára, ahogy megérkezik hozzád Máté evangéliumának szavain át... Arra hívunk, hogy az olvasmány után tarts egy kis csendet, és használd a Lectio Divina kalauzunkat, amely segít abban, hogy a Szentíráson mélyebben elmélkedhess.

 • Olvasmány: Mt 17,1-9

  Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruhája pedig olyan fehér lett, mint a fény.

  Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, Jakab testvérét, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruhája pedig olyan fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak:
  – Uram, jó nekünk itt lenni! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek.
  Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, s íme, a felhőből hang szólt:
  – Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!
  Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, és nagyon megijedtek. Jézus odament, megérintette őket, és ezt mondta:
  – Keljetek fel, és ne féljetek!
  Amikor felemelték a szemüket, senkit sem láttak, csak Jézust. Amint lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik:
  – Senkinek se beszéljetek a látomásról, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül!

 • Elmélkedés

  • A múlt heti evangéliumi szakaszban Jézussal voltunk a pusztában. Egyedül volt, távol az emberektől. Magányában megkísértette az ördög. Ebben az imaidőben egy hegyre kísérjük őt. Magával viszi három apostolát, akiket név szerint ismerünk. Péter, a vezetőjük, nemrég vallotta Jézust „az élő Isten Fiának”. Minden apostol megrendült és elbizonytalanodott, amikor Jézus először beszélt eljövendő szenvedéséről és haláláról, és figyelmeztette őket, hogy ha valaki követni akarja, az vegye fel keresztjét. A szenvedés napjai közelednek.
  • A hegytetőn Jézus alakja Isten jelenlétét sugározza arca fényességében és ruhájának színében (Ezekiel 8,2). Nem volt egyedül, Mózes, a nagy törvényhozó, és Illés, a hatalmas próféta volt vele. Péter úgy reagál, mintha már a mennyben volnának, mert akkoriban az volt a közkeletű hiedelem, hogy az üdvözültek sátorban laknak.
  • Egyszercsak egy hangot hallanak, mely Jézusról beszél. Ő valóban Isten Fia, ahogy Péter kinyilvánította, és ő az, akinek engedelmeskedni kell: „Őt hallgassátok!”. Most Isten beszél. Nem úgy, mint a múltban, Mózesen át, hanem Jézuson keresztül, és az apostolok felfogják a keresztről szóló üzenetet. Jézus a próféta, akit Isten megígért Mózesnek: elküldi, hogy rá hallgassanak (MTörv, 18,15).

 • Beszélgess Istennel

  • Az apostolok félelmükben arca borulnak, épp mint Dániel, amikor meghallotta Isten hangját (Dániel 10, 9-10). Jézus odalép hozzájuk, ahogy majd az evangélium végén fog (Mt 28,18), megérinti őket, biztató és bátorító szavakkal szól hozzájuk. Észrevettél magadban félelmet a mai ima során? Ha igen, képzeld el, ahogy Jézus ugyanezzel a biztatással és bátorítással hozzád lép oda...
  • Jézus látványától megújul a bizalom. Az ő jelenléte vigaszt és nem fenyegetést jelent. Tudod Jézust tisztán látni ma? Érzed azt a biztatást, amit ő hoz? Ha ez nehéz, térj vissza a szentírási rész egy mondatához vagy képéhez, ami megérintett... megkérheted Istent, hogy ez által mutassa meg neked Jézus bátorítását.
  • A Nagyböjt második hetében csatlakozunk Jézushoz és a kiválasztott apostolokhoz fenn a hegyen, hogy biztos léptekkel indulhassunk a kihívások elé, amelyekkel az életben találkozunk.

Nyitólap