Nagyböjti lelkigyakorlat 2020: Utazás Jézussal

Isten hozott a Pray-as-you-go és a Sacred Space oldalak nagyböjti lelkigyakorlatán, melynek címe: Utazás Jézussal. A lelkigyakorlat kitüntetett ideje kiemel a hétköznapok sodrából, hogy visszatekintsünk az elmúlt időre, szemügyre vegyük, hogy éppen hol tartunk, és megtegyük a szükséges változtatásokat egy szebb jövőért.
Isten mindig velünk dolgozik, szelíden sürget, beszél hozzánk, kapcsolatot keres, és a mi feladatunk, hogy időt szánjunk rá, megpróbáljunk válaszolni – bármit jelentsen is ez. A lelkigyakorlat ideje az imádság ideje; és az imádság ideje az az idő, amikor nyitottak és őszinték lehetünk Isten előtt, megpróbálunk egyszerűen együtt lenni Istennel, és kitalálni, hogyan tudunk a legjobban válaszolni neki.
Szent Ignác emlékeztet minket, hogy Isten ott van a legmélyebb vágyainkban. A szívünk vágyaira figyelni annyit jelent, hogy csendet teremtünk magunkban, hátralépünk egyet, engedjük, hogy felszínre törjenek belső dolgaink, és figyelünk Isten hangjára. Fontos, hogy külön időt szánjunk a lelkigyakorlatra, hogy meghalljuk Isten szavát. Készíts egy olyan napirendet, ami a legjobban illeszkedik a saját életedbe, különíts el egy idősávot, ami a leginkább belesimul napjaid ritmusába. Próbálj ebben hűségesen kitartani.
A nagyböjt minden hetében új imaidő kerül fel az oldalra. Találj rá alkalmat hetente, de bármikor és bárhogyan használod is a lelkigyakorlatot, engedd, hogy növekedjen benned a vágy az Úrral való találkozásra. Ennek a lelkigyakorlatnak minden olvasmánya arra szolgál, hogy támogassa ezt a törekvésedet.

Lelkigyakorlatunk témája: Jézussal az úton

Ebben a liturgikus évben nem egy evangélista kísér végig minket a Nagyböjtön: a vasárnapi evangéliumok egyik fele Mátétól, másik fele Jánostól való. Peter Edmonds SJ szerint a szentírási részek hallgatói Jézust követik a sivatagtól a sziklasírig, együtt vannak egy utazáson, ami Jézus megkeresztelkedése után kezdődik... Egy sivatag, egy hegy, egy forrás, egy tó, egy sír, egy kivégzőhely és egy kert: ezeket a helyszíneket fogjuk meglátogatni az evangéliumi történeteken át nagyböjti utunkon. Egyénileg olvasva, átelmélkedve, átimádkozva ezeket az evangéliumi szakaszokat, belsőleg magunkévá tesszük őket, és ez segíthet, hogy a bennük foglalt ígéretek új értelemmel gazdagodjanak, megújítsák lelkessedésünket és bűnbánatunkat. Útitervet kínálnak számunkra, amit követhetünk éves nagyböjti zarándoklatunkon.

Ebben az évben lelkigyakorlatunkban szeretnénk mélyebben találkozni Isten élő Igéjével. Ezért készítettünk lelkigyakorlatunkhoz egy útmutatót a Lectio Divina spirituális gyakorlatáról. Azt javasoljuk, hogy miután elolvastad az adott szentírási részt, állj meg, és imádkozz a Lectio Divina szerint, akár az itt következő útmutató szerint, akár a saját módszereddel, ha már korábban megismerted ezt a gyakorlatot.