• Elcsendesedés

  A napkeleti bölcsek a csillagot követték. Látod a fényét? Maradj alatta csendben néhány percig. Hagyd, hogy a csillag bevilágítsa utadat és egész benső lényedet.

  Az utolsó imaidőre készülve, csendesítsük le elménket. Figyelj a hangokra magad körül. Háttérben talán a forgalom zaját hallod, vagy a természet hangjait, bent valamilyen háztartási kép zümmögését. Vedd sorra ezeket a hangokat, tudatosítsd, hogy vannak, majd engedd el őket. Kezdj el koncentrálni a közönségesnek tűnő, mégis életadó légzésedre, mely Isten ajándéka. Szívd be néhányszor mélyen a levegőt, s vele együtt mindent, ami táplálja életedet, és fújd ki magadból azt, ami zavart okoz benned. A napkeleti bölcsek a csillagot követték. Látod a fényét? Maradj alatta csendben néhány percig. Hagyd, hogy a csillag bevilágítsa utadat és egész benső lényedet. Fogadd hálával mindazt, amit most nyújt neked.

 • Szentírási szakasz

  „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

  Mt 2,1-12
  Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Ennek hallatára Heródes király megriadt, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak születnie. „Júda Betlehemében – válaszolták –, mert így jövendölt a próféta: Te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz.” Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe: „Menjetek – mondta – s szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől! Ha megtaláljátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki.” Azok meghallgatták a királyt és útra keltek. S lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

 • Elmélkedés

  Közeledve lelkigyakorlatom végéhez, észreveszem-e, hogy valami új út nyílik meg előttem?

  Nem tudjuk, kik voltak ezek a bölcsek. A hagyomány királyoknak tartja őket, de a Biblia ezt nem említi. Bárkik voltak is, észrevettek egy csillagot, és odahagyva családot, otthont, mindennapi elfoglaltságot, követték a fényét. Hitték, hogy a csillag nagy király születését jelzi, és elindultak, hogy hódoljanak neki. Bizonyára meglepődtek, mikor a csillag egy egyszerű hajlék fölött állt meg. Palotára számítottak. De egy pillanatra sem kételkedtek abban, hogy jó helyre érkeztek. Nagyon megörültek, írja az evangélium, leborultak, és hódoltak a gyermek előtt. Bíztak a csillagukban, még ha váratlan helyre vezette is őket.

  Közeledve lelkigyakorlatom végéhez, észreveszem-e, hogy valami új út nyílik meg előttem? Látom-e a csillagot, ami bevilágítja? Mi az én életem csillaga? Mi az, ami örömmel, energiával tölt el? Bízom-e benne annyira, hogy kövessem, vagy visszatart a félelem? Bízom-e benne akkor is, ha váratlan helyre visz?

  Vállalom-e az új kezdetet?

 • Beszélgetés Istennel

  • Isten jelenlétében még egyszer áttekintem az életemet, eltöprengek azon, létezik-e benne egy csillag, mely hív valahova. Talán egy ember, aki hat rám, valami sorsfordító esemény, ami új utat nyit előttem, vagy egy találkozás. De lehet, hogy egyik sem ezek közül, hanem valami belső indíttatás, ami nem akar nyugton hagyni. Egyben biztos lehetek: ha követem, végül Istenhez jutok el. Kérem Istent, mutasson rá a csillagokra az életemben (több is lehet!).

  • A csillagot az általa okozott örömről ismerem fel, bár ezt gyakran elhomályosíthatja az ismeretlentől való félelem. Kérem Istent, mutasson rá az igazi csillagomra, mi az, ami valóban életadó számomra, majd segítsen bizakodni, és félelmeim ellenére elindulni a kijelölt irányba. Tudatosítom magamban, hogy az Úr az én pásztorom, és sosem maradok egyedül az úton.

  • Kérem Istent, mutasson rá, mi az, ami visszatart csillagom követésétől – legyen az például a vágyam a biztonságra, életem kontrollálására, mások jóváhagyására. Kérem Istent, segítsen elengedni mindent, ami akadályoz, hogy tudjak szabadon és örömmel nekilendülni az új kezdetnek.

  • Végül csendben maradok, és hagyom, hogy Isten szóljon hozzám.

Nyitólap