• Elcsendesedés

  Lélegezd be Isten jelenlétét, és lélegezd ki a napi gondokat.

  Benső éned könnyebben elcsendesedik, ha behunyod a szemed. Lélegezd be Isten jelenlétét, és lélegezd ki a napi gondokat. Ismételd meg néhányszor. Azért vagy itt, hogy új fényben lásd az életedet, érintkezésbe lépj mélyebben rejlő vágyaiddal, álmaiddal. Az alvó Józsefhez álmában szólt Isten, aki minket is meg tud szólítani sokféle módon. Most szíved csendjében figyelj Isten hangjára.

 • Szentírási szakasz

  „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”

  Mt 1,18-24
  Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét,

 • Elmélkedés

  A mai evangélium Mária és József kapcsolatának egy fájdalmas szakaszába enged bepillantást. Nem tudjuk, hogy Mária próbálta-e elmagyarázni Józsefnek, mi történt, vagy inkább meg sem kísérelte. József számára világos volt, hogy Mária hűtlenséget követett el, és ezért úgy döntött, nem veszi feleségül. Mekkora fájdalmat élhettek át mindketten! Máriának látnia kellett, hogy a férfi, akit szeret, már nem bízik benne, József pedig azt gondolta, hogy megcsalta a lány, akit szeret. Nem tudjuk meg az evangéliumból, mennyi ideig tartott ez a feszültség, mielőtt Józsefet is meglátogatta egy angyal, hogy elmondja az igazságot. Akármeddig tartott is, ha rövid volt, ha hosszú, ez az időszak nagyon fájdalmas lehetett az ifjú pár számára.

  Mind megtapasztaltuk életünk során, talán nem is egyszer, mennyire fáj, ha félreértenek, vagy ha becsapnak. Sokan éltünk már át szakítást szerelmünkkel, barátunkkal, egy családtaggal. Talán épp most tartunk egy ilyen időszakban. Megkérdezhetjük magunktól: vajon milyen új kezdet rejlik ebben a helyzetben? Hol van benne Isten? Vigaszt, bátorítást adhat, hogy lám, Mária és József, a két legszentebb ember sem úszta meg ezt a tapasztalatot. Sőt, talán tanulhatunk is abból, ahogy abban a helyzetben viselkedtek.

 • Beszélgess Istennel

  • Isten szerető tekintetének fényében őszintén megvizsgálom legszorosabb családi kapcsolataimat: a házastársammal, partneremmel, valamelyik szülőmmel, gyermekemmel vagy testvéremmel. Egészséges, szeretetteljes a kapcsolatunk? Ha igen, megköszönöm Istennek. Bevonom ezt a személyt az imámba, odatartom őt Isten szerető tekintete alá. Kérem Istent, erősítse meg továbbra is kölcsönös szeretetünket, óvja meg kapcsolatunkat a félreértésektől.

  • Ha viszont megromlott a hajdan szeretettel teli kapcsolat, most őszintén elgondolkodom a történteken. Kérem Istent, világítson rá az igazságra. Ha a másik fél csapott be vagy ítélt meg tévesen engem, kérem Istent, mutasson rá erre, és adjon bátorságot, hogy szembenézzek a helyzettel. Ha bármiben hibáztam, van-e olyan kis lépés, amit meg tudok tenni egy új kezdetért?

  • Ha miután őszintén megvizsgáltam a kapcsolatunkat, meg kell állapítanom, hogy annak megromlását a másik fél árulása okozta, és úgy érzem, már egyikünket se gazdagít a kapcsolat, hogyan kezeljem a helyzetet? Elgondolkodom azon, ahogy József viselkedett, mikor úgy gondolta, szakítania kell Máriával. Nem akarta megbüntetni, sem bosszút állni úgy, hogy világgá kürtöli a történteket. Isten útmutatását kérem megint, és azt, hogy legyek képes megbocsátani. Kérem Isten kegyelmét, hogy bárhogy döntök is, ne a harag és a bosszú vezéreljen.

  • Egy darabig csendben maradok, hagyom, hogy Isten megérintse a szívemet.

Nyitólap