• Elcsendesedés

  Mialatt ellazulsz, hogy figyelni tudj, próbáld tudatosítani Isten jelenlétét

  A nyugodt imádkozáshoz helyezkedj el kényelmesen. Hunyd be a szemed, képzeld el, hogy aggodalmaid, gondjaid, az, ami foglalkoztat, lassan eltűnik a messzeségben. Hagyd, hogy bensőd megnyugodjon. Mária szíve csendes volt, és nyitott arra, hogy meghallja az angyal üzenetét. Fordítsd figyelmedet a külső és belső hangokra. Talán még a szívverésedet is hallod. Mialatt ellazulsz, hogy figyelni tudj, próbáld tudatosítani Isten jelenlétét melletted, benned: mondani akar neked valamit, és otthonra találni a szívedben. Legyen ez számodra az „angyali üdvözlet” ideje.

 • Szentírási szakasz

  Íme, az Úr szolgálója, legyen nekem a te igéd szerint

  Lk 1,26-38
  A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: „A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.” Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Erre az angyal eltávozott.

 • Elmélkedés

  Íme, az Úr szolgálóleánya, történjék minden a te szavaid szerint.

  Gondolkodj el a történeten. Hogy érhette Máriát a hír? Itt áll egy egyszerű hajadon lány, és azt hallja, hogy egészen különös módon gyermeket fog foganni. Azt várnánk, hogy tiltakozzék, ne akarjon egy ilyen tervben részt venni. Mit fog mondani a vőlegényének? A szüleinek, ismerőseinek, másoknak? Mit fognak gondolni róla? És így tovább. Ezzel szemben ő csak ennyit kérdez: „Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek?” Hát nem különleges? Csak azt akarta tudni, hogyan lehetséges mindez. És miután az angyal elmagyarázza, hogy mindez a Magasságbeli erejéből fog megtörténni, azonnal beleegyezik, és egy szóval sem panaszolja a sok gondot, amit ez bizonyára okozni fog neki: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”

  Olyan erős volt Mária bizalma Istenben, hogy kész volt félredobni minden álmát és tervét a jövőről, belép a hatalmas bizonytalanságba, aminek alakulását nem ő fogja irányítani. Egy új kezdet nekünk is ijesztő lehet.  Szeretjük a biztonságot, nem szívesen lépünk ki komfortzónánkból. Pedig gyakran ott történnek a legcsodálatosabb események, ahogy ezt Mária története is igazolja.

 • Beszélgess Istennel

  • Észrevettem-e az angyal érkezését életembe, mióta elkezdtem ezt a lelkigyakorlatot? Számtalan alakot ölthet magára. Hallottam-e egy belső hangot, mely arra hívott, lépjek ki komfortzónámból az ismeretlenbe, talán hogy szembesüljek valamivel, ami helytelen az életvitelemben vagy kapcsolataimban? Félek megtenni az első lépést? Inkább maradok a bizonyosságnál, a megszokottnál, még ha tudom is, hogy változtatnom kellene?  Őszintén beszélek erről Istennel, nem rejtem el félelmeimet sem Isten, sem magam elől. A bizalom ajándékáért imádkozom.

  • Elmélkedem Mária akkori helyzetén, és felismerem, hogy az új kezdet lehetősége gyakran valaminek a lezárulásában rejlik. Mária minden jövőbeli tervének vége szakadt az angyal érkezésével. Felidézek az életemből váratlan, megrázó vagy ijesztő fordulatokat. Hirtelen elveszítettem valakit, vagy megbetegedtem, megszakadt egy kapcsolatom, elvesztettem az állásomat vagy az otthonomat.  Kérem Istent, segítsen, hogy megláthassam az új kezdet lehetőségét a veszteségekben. Segítsen elfogadni életem váratlan döccenéseit, fordulatait.

  • Egy angyallal való találkozás átalakító energiát önt belénk, és erőssé tesz. Nem vagyunk egyedül. Isten sosem kéri, hogy magunkban tegyünk valamit, mindig „beborít árnyékával”. Maradjunk egy ideig csendben Isten jelenétében, és hagyjuk, hogy beborítson árnyékával.

Nyitólap