• Bevezetés

  Mai imánk arra hív, hogy kérjük a hála ajándékát. Istennek nincs szüksége a mi dicsőítésünkre, köszönetünkre, nem kéri ezeket cserébe áldásaiért. A hála Isten ajándéka, mivel segít megtapasztalni, hogy minden nap élhetjük a feltámadt Jézus életét.

 • Elcsendesedés

  • Az imaidő kezdetén kérjük az elcsendesedés ajándékát. Hallgasd egy darabig a hangokat magad körül, majd hagyd, hogy lassan elhalkuljanak, míg csak saját lélegzetedet hallod, s érzed tested ellazulását, megnyugvását. 
  • Adj át erre az időre Istennek mindent, ami feszültségben tart, ami nyugtalanít.
 • Szentírási szakasz

  Jn 15,9-17
  Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

 • Elmélkedés

  • A Jézus pokolraszállását ábrázoló keleti ortodox ikonokon Jézus a pokol kapuján áll, melyet megnyitott és ledöntött. A földön fekvő kapuszárnyak körül láncokat, kulcsokat látunk, miközben Jézus kézenfogva Ádámot és Évát, kihúzza őket a halál sötétségéből egy új életre. A láncok azokat a mérgező, halálos viszonyulásokat, gondolati és viselkedési mintákat jelképezik, amelyekkel megkötözzük magunkat. Végzetesek számunkra, mert meggyőznek róla, hogy nincs tőlük szabadulás.
 • Beszélgess Istennel

  • A megváltás nem egy önsegítő gyakorlat. Csak Jézus szeretete és kegyelme tud megszabadítani magunktól. Jézus mindenekelőtt szabadító, aki benyúl magunk köré épített koporsónkba, hogy kihúzzon onnan. Ám ez egy élethosszig tartó folyamat, ami alatt megtanulunk bízni Jézus szeretetében. Igy szabadulhatunk meg mindentől, ami fogva tart. Csak így élhetjük valóban Isten szolgálatában életünket.
  • Ignác szerint ahhoz, hogy felismerjük Isten kegyelmét az életünkben, alázatosságra van szükség. Ezt a kegyelmet ingyenes ajándékként kapjuk és éljük, és nem jutalomként, amit kiérdemeltünk. Az alázatosság mélyén hála van, nem önutálat. Ha felismerjük, hogy minden tehetségünket, képességünket Istentől kaptuk ajándékként a világért, akkor Isten szolgálatába tudunk ajánlani mindent, amink van, és ami vagyunk.
  • Gondolj képességeidre, adottságaidra. Melyikért vagy leginkább hálás?
  • Úgy gondolj rájuk, mint amiket a Jézus által meghirdetett Isten országának terjesztésére kaptál. Hallod Isten hívását, hogy szánd életedet az Országnak? Talán vágyak támadnak benned, vagy hála, dicsőítés. Mondd el Istennek, mit érzel most, imaidőnk végén.
Nyitólap