• Bevezetés

  Mai imaidőnk arra hív, hogy gondoljuk át, mit jelent Jézus barátjának lenni, az ő útját járni. Ez az út a megújulás útja, ez az út Jézust a kereszthez vezette. Ha valóban szeretünk valakit, vele akarunk lenne jóban-rosszban. Halljuk Jézus hívását, hogy menjünk vele a Kálváriára, és tovább a dicsőségbe.

 • Elcsendesedés

  • Indításul igyekezzünk kilélegezni magunkból mindent, ami gátol abban, hogy bízzunk Jézusban és az ő szeretetében. Kilélegezzük a fájdalomtól, szenvedéstől, küzdelemtől való félelmünket, és a tiltakozást komfortzónánk elhagyása ellen.
  • Belélegezzük a reményt, a vágyat az irgalomra és szeretetre. Bár törékenynek tűnik saját igyekezetünk, belélegezzük a bizalmat szerető Istenünkben és a Szentlélek erejében, mely átragyog gyengeségünkön.
 • Szentírási szakasz

  Mk 1,40-42
  Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: „Ha akarod, megtisztíthatsz.” Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta kezét, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.

 • Elmélkedés

  • Az evangélium öröme című apostoli buzdításában írja Ferenc pápa: Isten Fia azáltal, hogy testté lett, felszólít a szeretet forradalmára. Minden, amit Jézus mondott vagy tett ezen a földön, arra szolgált, hogy meggyőzzön minket szeretete nagyságáról, függetlenül attól, mennyire vagyunk bűnösök. Ez a szeretet legyőzte a világot. De amellett, hogy magunkkal hurcoljuk saját gyengeségeinket, olyan politikai és társadalmi rendszerben élünk, mely intézményesítette az önzést és az igazságtalanságot.
  • Ignác arra hív, hogy legyünk Jézus közelében az evangéliumi jelenetekben, éljük át saját szívünkben, amit a jelenet szereplői átéltek. Amikor a leprásokat megérinti, a mi sebeinkre teszi a kezét, amikor együttérez a vérfolyásos asszonnyal, a mi félelmeinkre, kételyeinkre tekint megértéssel.
 • Beszélgess Istennel

  • Figyeld meg a párbeszédet kettejük között: “Ha akarod, megtisztíthatsz”. “Akarom, tisztulj meg!” Jézus ezt mondja mindnyájunknak. Rajtunk keresztül ezt üzeni a világnak. Milyen érzés gyógyultnak lenni, és mit jelent neked, hogy téged is gyógyításra szólít Jézus?
  • Szenvedése órájában a Getszemáni kertben, Jézus kérte barátait, maradjanak vele. Nem csak testileg, hanem lelkük is maradjon vele. Ám a félelem, a bizalom hiánya futásra késztette őket. Mit szeretnél mondani Jézusnak, mikor kifejezi irántad való szeretét azzal, hogy készakarva vállalja a keresztet? Van valami megérzésed, hogyan követhetnéd őt?
  • Ward Mária megértette, milyen lenne szabaddá válni a helytelen kötődésektől. A “rendkívüli szabadság” állapotának nevezte, melyben megszűnik minden hajlam a ragaszkodásra bármihez, ami nem Isten. Szent Pál a galatákhoz írt levelében ír erről: “A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket.” Érzed, hogy szükséged van Jézus szabadítására? Beszélj neki erről imaidőnk végén.
Nyitólap