• Bevezetés

  Ward Mária és Ignác is észrevette, hogy Jézussal való barátságuk megváltoztatta énképüket. Valamilyen szinten minden kapcsolat alakít rajtunk, de leginkább a Jézussal való kapcsolatunk, mely segít növekedni a szeretetben és szabadságban.

 • Elcsendesedés

  • Jézussal való imádságos találkozásunk kezdetén kérjük az összpontosítás és elcsendesedés kegyelmét. Tedd most erre az időre magad elé gondolatban minden reményedet és vágyadat, és hagyd magad mögött terheidet, gondjaidat.
  • Összpontosíts arra, ami előtted van, és lélegezd be mélyen a Szentlelket, aki egész lényedet be akarja tölteni.
 • Szentírási szakasz

  Lk 5,4-11
  Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra!” „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót” – válaszolta Simon –, és így is tett, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy menjenek segíteni. Mentek is, és úgy telerakták mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok!” Mert a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus így szólt Simonhoz: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva követték.

 • Elmélkedés

  • Az evangéliumokból látjuk, hogy próbatételek és sok hibázás árán hogyan tanulja meg Péter elengedni kötődéseit. Gyógyulása akkor történik meg, mikor el tudja fogadni saját benső szegénységét és Jézus rendíthetetlen szeretetét.
  • Ignác arra tanít a Lelkigyakorlatokban, hogy az istenkereső ember legfontosabb tulajdonságai a nyitottság, nagylelkűség és bátorság. Kérjük Istent, vonjon közelebb minket Jézushoz, hogy mindenkor válaszolni tudjunk a szeretetre, mely megalkotott minket és körbeölel gondoskodásával, törődésével.
  • Lehetnek helytelen kötődéseink, melyek megakadályozzák, hogy teljes szívvel higgyük és megtapasztaljuk, mennyire szeret minket Jézus. Ez lehet valami, amihez kényszeresen ragaszkodunk. De hordozhatunk magunkban mély sebeket vagy traumákat korábbi életünkből. Lassacskán kialakult bennünk az állandó ítélkezés magunk fölött, egész kórus sorolja elménkben a kifogásokat, az elégedetlenséget önmagunkkal. A helytelen kötődések elengedése azt is jelentheti, hogy bátorságot nyerve elfogadjuk a gyógyulást minden mérgező, romboló gondolatsémából, és megtanulunk irgalmasnak lenni magunk iránt.
 • Beszélgess Istennel

  • El tudod képzelni a jelenetet Péterrel? Esetleg más találkozások is felrémlenek benned Jézus és Péter között: a vízen járás, vagy amikor Péter elutasítja, hogy Jézus megmossa a lábát, vagy mikor megígéri, hogy életét is odaadja Jézusért, majd elárulja őt.
  • Szerinted hogy érezhette magát Péter, aki annyira szerette Jézust, és mégis újra meg újra kudarcot vallott szeretetében? Hogyan hathatott rá, hogy Jézus mindezek ellenére továbbra is ugyanúgy szereti?
  • Talán van valami, amit el szeretnél mondani szeretetedről Jézus iránt, vagy gyógyulási vágyadról. Nyisd meg a szíved előtte, mint egy barát előtt, most, imaidőnk végén.
Nyitólap