• Bevezetés

  Legigazibb valónkat Istennel kapcsolatban találjuk meg. Isten ismer és szeret, jobban, mint ahogy mi magunkat ismerjük és szeretjük. Mai imánkban engedjük, hogy Isten mondja el, kik vagyunk. Ő nézi, amit alkotott bennünk, és úgy találja, hogy mindaz nagyon jó.

 • Elcsendesedés

  • Most, az imaidő kezdetén, összpontosíts arra, amit “hordozol” a mai napról testedben, elmédben, emlékeidben. Igyekezz egy időre mindent letenni Jézus lábai elé, tudva, hogy ő velünk hordozza terheinket.
  • Engedd ellazulni testedet, és hagyd, hogy erre az imaidőre elméd félretegyen mindent, ami foglalkoztatja.
 • Elmélkedés

  • Szent Ignác és Ward Mária rátaláltak Istenre életük kiemelkedő pillanataiban éppúgy, mint annak mély pontjain, de találkoztak vele a mindennapokban, az emberi élet közönséges történéseiben is. Gerard Manley Hopkins, a jezsuita költő írja: “Üdvözlöm Őt, amikor megtalálom, és áldom, amikor megértem”. Áldjuk, amikor megértjük, de a “mindennapok Istenét” gyakran szem elől tévesztjük, mert túlságosan lefoglal a különleges élmények keresése. Ha kialakítjuk magunkban a nyitottságot, hogy minden megtapasztalásban ráleljünk Istenre, megtaláljuk a nyitját a megértésnek is.
  • Élete egy nehéz pillanatában Ward Mária belenézett a tükörbe, és eláradt benne Isten dicsőségének érzése. Talán nem Isten dicsősége az első, amit átélünk, ha a tükörbe nézünk, de Szent Iréneusz szerint: “Isten dicsősége egy élő ember; és az ember élete nem más, mint Isten szemlélése.” Szerinted mit érez Isten, mikor rád tekint?
  • Izajás próféta így közvetíti Isten üzenetét:
 • Szentírási szakasz: Iz 43,1-5

  "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak: az enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. Mert én, az Úr vagyok, a te Istened, Izrael Szentje, a Megváltód. /.../ Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek. /.../ Ne félj hát, mert veled vagyok!" 

 • Elmélkedés

  • Ezeket a szavakat Isten személyesen neked mondja. Nincs olyan jó vagy rossz emberi megtapasztalás, melyben Isten ne volna jelen. Ő vágyik arra, hogy rátaláljunk. Volt-e olyan élményed az utóbbi időben, amikor különösen is érezted Isten szerető jelenlétét? Gondolatban térj vissza ehhez az emlékhez, és ízlelgesd egy darabig.
  • Az is lehet, hogy épp olyan időszakot élsz át, amikor úgy érzed, Isten hiányzik az életedből. Hallgasd meg újra az üzenetet: “drága vagy a szememben, becses vagy nekem és szeretlek”. Hallod, ahogy Isten ezt mondja a nehézségeken át is?
 • Beszélgess Istennel

  • Szent Ignác és Ward Mária megtanulták, hogy legkedvesebb álmaikat is engedjék el, és életüket illetően a kezdeményezést bízzák teljesen Istenre. Mi jelentené a legnagyobb kihívást, ha te is ezt akarnád tenni? Mit gondolsz, mi Isten álma rólad?
  • Szent Ignác arra bátorít, hogy testünkkel és érzékeinkkel is imádkozzunk. Próbáld ki, és figyeld meg, mit tapasztalsz.
  • Talán fájdalmat hordozol  testedben vagy emlékeidben. Amikor Szent Ágoston a vágyakról ír, azt mondja, hogy bár még nem láthatjuk, mi az, amire vágyunk Istenben, már maga a vágyakozás képessé tesz Isten kegyelmének befogadására. Mi az az áldás, amire nagyon vágyakozol? Kérd Istentől most, imaidőnk végén.
Nyitólap