• Bevezetés

  Az első lépés egy ignáci lelkigyakorlaton, hogy magunkhoz öleljük a teremtésben, magunkban és másokban meglévő jót.

 • Elcsendesedés

  • Hallgasd a hangokat, amelyek elérnek hozzád. Most pedig összpontosíts a közvetlen környezeted és a tested hangjaira: ahogy lélegzel, ahogy ver a szíved, lépteid zajára, ha sétálsz éppen.
  • Hagyd magad ellazulni, hogy eljuss a belső csendességhez, és ha elkalandozol, térj vissza hozzá türelmesen.

  Ignác Lelkigyakorlatok c. művének elejéről olvasunk egy idézetet:

 • Részlet a Lelkigyakorlatokból

  "Az ember arra van teremtve, hogy Istent, a mi Urunkat dicsérje, tisztelje és szolgáljon neki, és ezáltal lelkét üdvözítse.
  Minden egyéb a föld színén az emberért van teremtve, és azért, hogy segítse őt a cél elérésében, amire teremtve van. Ebből következik, hogy az embernek ezeket annyira kell felhasználnia, amennyire célja elérésében segítik, és annyira kell megválnia tőlük, amennyire akadályozzák abban.
  Szükséges ezért, hogy /.../ egyedül azt kívánjuk és válasszuk, ami jobban elvezet bennünket a célba, amire teremtve vagyunk." (Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatok. Vezérelv és alapigazság )

 • Elmélkedés

  • Meghívást kaptunk a találkozásra Istennel, aki igent mond mindarra, ami valóban mi vagyunk, és viszonzásként arra hív, mondjunk mi is igent magunkra, a világra és minden jóra az egész teremtésben.
  • Isten teremtett világának mely részét érzed különleges ajándéknak? Próbáld képzeletben magad előtt látni, megérinteni, hallani, esetleg megízlelni, érezni. Örömteli hálával maradj így egy darabig.
  • Fontos a testünk, számít, hogy emberi valóságunkat miként éljük meg. Testi találkozásokon át érintkezünk a teremtéssel és a benne jelenlévő szerető Teremtőnkkel. A bálványimádás nem csak arról szól, hogy primitív népek pogány istenségeket imádnak. Bálványimádás az is, ha bármit arra a helyre állítunk életünkben, amely csak Istent illeti meg.
  • Van-e valami, ami átvette Isten helyét életed középpontjában?
 • Beszélgess Istennel

  • Ignác arra biztat, legyünk egyre szabadabbak, és egyetlen Isten felé vezető utat se tartsunk kizárólagosnak. Kérjük Istent, hogy segítsen növekedni jó vágyainkban, és engedjünk el minden hamis bálványt, mely köré életünket rendezzük.
  • Próbáld saját szavaiddal vagy egy verssel kifejezni háládat a teremtés ajándékaiért.
  • Mit jelent számodra, hogy te magad választod meg az utat, ami elvezet a célba? Beszélj Istennek legmélyebb vágyaidról és reményeidről magad és a világ számára.
  • Most, az imaidő végén talán úgy érzed, szeretnél bensőleg szabadabb lenni. Vagy talán fájlalod a sok rombolást, ami a teremtett világgal történt, vagy sajnálsz egy szenvedő valakit, aki közel áll hozzád. Beszélj minderről Istennek, mintha legjobb barátodnak mondanád el.
Nyitólap