Adventi utunk végéhez értünk. Visszagondoltunk az elmúlt évre, és kezdtünk előretekinteni az új esztendőre. Felismertük, milyen mélyreható Krisztus jelenléte az életünkben, ő velünk jár, bennünk lakik. Kitárjuk szívünk és értelmünk ajtaját – énünk ajtaját - , hogy közelebb húzódhassunk az Igéhez, hogy befogadjuk a fényt, hogy Teremtőnk közelségéről meditáljunk, és hogy belekapaszkodjunk Krisztusba, aki kétezer éve belépett a világba, és aki - más formában - ezen a karácsonyon is eljön hozzánk.

Az évnek ebben a szakaszában gyakran vetjük össze magunkat, az életünket azzal, ami “tavaly ilyenkor” volt. Hová jutottam egy év alatt? Mit értem el? Hogyan szeretnék továbbfejlődni az előttem álló hónapokban? Evangéliuma első soraival János segít kitágítani perspektívánkat, hogy mikor az új kezdetekre gondolunk, azt ne csak az elmúlt évhez viszonyítsuk, hanem helyezzük egy tágasabb, kozmikus dimenzióba, a Logos, a testté lett Ige történetébe.

János arról biztosít, hogy Isten mindig velünk van. Az Ige örök. A “kezdet” a vég. Isten a társunk földi létünk minden lépésénél egész a halálunkig, és tovább. Azzal, hogy rámutat, kicsoda Jézus és honnan jött, János segít eldöntenünk, hogyan lépjünk tovább, Isten önfeláldozó szeretetének áldásával, melyet Fiában áraszt ránk.

Így hát advent elmúltával tovább haladva utunkon, jusson eszünkbe, néhány üzenet, néhány ajándék, amit Jánostól kaptunk. Közelebb húzódunk a jászolhoz, és látjuk és hisszük, hogy a lehetetlent újra lehetségesnek hirdetik: Isten emberré lesz, és belép bensőséges módon életünk minden aspektusába, és az egész teremtett világba.

Az istállóról beszélve, ahová Tirion, Narnia utolsó királya és követői elrejtőztek, Lord Digory kijelenti, hogy “belül sokkal nagyobb, mint a külseje.”
‘Igen – válaszol Lucy királynő. – A mi világunkban egyszer egy istálló belsejében az egész világnál nagyobb valami volt.”
C.S. Lewis, Az utolsó ütközet

Ezzel a gondolattal magad mögött hagyva adventi lelkigyakorlatodat, a jászolhoz vezető utat, fogadd meg Szent Ignác tanácsát:

Menj, és lobbantsd lángra a világot.”

Nyitólap