• Elcsendesedés

  Mi volna, ha ma egy mantra segítene az elcsendesedésben? Tudatosítsd magadban, hol vagy ... hogy érzed magad ... mi történik veled ... mindezt add át Istennek, majd kérd tőle, amit vársz ettől az imától ... például hogy megismerd Jézust, mint Urat ...mint Messiást, vagy valami más célt tűzhetsz magad elé. Utána vedd az arám Maranatha szót, melynek jelentése “Jöjj el, Uram”, és ismételd minden lélegzetvételkor... Maranatha. Folytasd ezt néhány percig, Ha közben elkalandozol, egyszerűen térj vissza a szóhoz.

 • Szentírási szakasz

  Jn 1,10-13

  A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

 • Elmélkedés

  • Jézus, a Messiás, a Felkent eljövetelét, amiről Ábrahámtól kezdve összes leszármazottján át újra és újra ígéretet kapott a nép, nagy várakozás előzte meg. Ám a zsidóság, akikkel Isten különleges kapcsolatba és szövetségre lépett, mégsem ismerte fel őt, és megtagadta, amikor valóban eljött.

   Hova helyeznéd magad ebben a történetben? Szerinted mi okozhatta, hogy oly sokan nem fogták fel, hogy Jézus az, akire vártak? Szerinted kicsoda Jézus? Felismernéd, ha újra megjelenne emberi testben a világban? Kinek vagy milyennek látod magad előtt, amikor felteszi neked a kérdést: “És te kinek tartasz engem?” (Lk 9,20).

   

  • Evangéliumában János mindig igei alakot használ, amikor a hitről beszél. Sokak számára a hit doktrínákhoz való ragaszkodást jelent, János viszont nem követendő szabályok és vallási előírások betartásának tartja. János evangéliumában a hit folyamatos, megélt, dinamikus kapcsolat Jézussal. A hit Jézusban János szerint önmagunk teljes átadása Neki.

   Te mindig kapcsolatként értelmezed és éled meg hitedet Jézusban?

   Ez a kapcsolat arra emlékeztet, hogy mi egy zarándok egyházhoz tartozunk, zarándokok vagyunk, állandó változásban a világ hatására, amelyben élünk. Hogyan ad életet neked a hit, ha igeként, állandóan fejlődő kapcsolatként értelmezed? Miben jelent kihívást?

   Elég mély-e bizalmad Jézusban, hogy teljesen rábízd az életedet? A lényedet? Minden szükségletedet és vágyadat? Mit tehetnél még, hogy mélyítsd Jézus iránti bizalmadat?

  • Jézust saját népe utasította el – azok, akik legjobban ismerhették, akikkel állandó mély kapcsolata volt. Bele tudod élni magad, el tudod képzelni, mit érzett Jézus az elutasítást tapasztalva? Fájdalmat? Megaláztatást? Mint akit mások elvetnek maguktól?

   Előfordult, hogy téged, vagy valamit, ami mellett kiálltál, elutasítottak? Amikor úgy érezted, kudarcot vallottál ... nem voltál elég ... értéktelennek tartották azt, amit nyújtani tudsz. Milyen érzés volt?

   Emlékszel olyan esetre, amikor te utasítottál így el magadtól valakit?

   Utólagos bölcsességgel hogy látod, tanultál-e az ilyen esetekből? Jártak-e valamilyen áldással vagy fejlődéssel?

  • János megmutatja, hogy az elutasításra Jézus nyílt, befogadó lélekkel válaszolt. Hiába vetették meg, hiába nevették ki, továbbra is mindenkit hívott magához, megnyitotta nekik az utat egy bensőséges kapcsolathoz Vele és az Atyával, egy olyan kapcsolathoz, mely mindenkit befogad társadalmi státuszától, anyagi helyzetétől, vérvonalától függyetlenül. Ezt fejezi ki az utolsó ítéletről szóló tanítása: “Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,31-46).

   Mit jelent Isten gyermekének lenni? Befolyásolja, meghatározza ez a tudat az életedet?

   Követed-e Jézus példáját az emberekkel való kapcsolataidban, abban, hogy státusztól, bőrszíntől, külső megjelenéstől, életkortól stb. függetlenül elfogadod őket?

   A Jézussal való találkozásra készülve ebben az Adventben, gondolkodj el azon, hogy konkrétan mivel tudnád ledönteni a korlátokat elmédben és szívedben, melyek akadályozzák, hogy Jézus szemével tekints minden egyes emberre, akivel találkozol.

 • Beszélgess Istennel

  • Elmélkedj Jézusról mint vándorprédikátorról... az Emberfiának nincs hova lehajtania a fejét. Légy vele, mikor menekültként Egyiptomban él a szüleivel... vagy amikor szolgálata közben állandóan jár városról városra.
   Mi merül fel benned, mialatt együtt folytatod vele az utat? Olyan Isten ez, akiben hinni szeretnél?

   Mit jelent a kapcsolat egy ilyen Jézussal? Mit vár tőled a bizalom egy ilyen Istenben? Hogy fogadod, mikor azt mondja neked: “Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök!” (Mt 6,25)? Mit szeretnél mondani Jézusnak, mikor látod és hallod, mivel jár ez a kapcsolat vele?

  • Miközben arról beszél János, hogy saját népe elveti Jézust, emlékezteti olvasóit, hogy a Jézussal való kapcsolat szelíd, szeretetteljes találkozás, a kényszer legkisebb morzsája nélkül. A Jézussal való kapcsolat a teljesen szabad akarat és döntés eredménye. Ezért azoktól, akik őt elvetették, nem Jézus tagadta meg az istengyermekséget: döntésükkel ők tagadták azt meg maguktól.

   Szent Ignác megmondja, hogyan jussunk el erre a döntésre:
   “egyedül azt kívánjuk és választjuk, ami jobban segít a cél elérésében, amelyre teremtve vagyunk” – azaz Isten életének elmélyítésére magunkban.

   Van-e olyan területe az életednek, ami igényli a megkülönböztetést, vagy kell-e valami döntést hoznod ebben az adventben? Képzeld el, hogy felszabadítasz egy kis helyet magadban, és meghívod oda Isten bölcsességét, kísérjen és vezessen a döntésedben.

  • Jézus mindenki iránti feltétel nélküli szeretetére visszhangzanak Ferenc pápa szavai: “képes vagy rá, és meg is kell próbálnod, hogy Istent keresd minden emberi életben. Egy ember élete tele lehet tövisekkel és gyomokkal, de mindig van benne egy terület, ahol a jó mag kicsírázhat. Bízz Istenben.”

   Gondolj most arra, aki ezekről a szavakról eszedbe jut. Maradj vele a szívedben. Láss túl a töviseken és gyomokon, vedd észre azt a helyet, ahol a jó mag kicsírázik és növekedésnek indul. Kérd Jézust, segítsen, hogy akard meglátni ebben az emberben a jó irányba fejlődést, a szépséget, hogy ünnepelhesd a megtestesült Isten újjászületését benne.

  • Milyen képek, kérdések, gondolatok, érzések maradtak benned János szavairól való elmékedésed után? Csendes imában foglalkozz még egy darabig azzal, ami felszínre kerül a lelkedben.
Nyitólap