• Elcsendesedés

  Legtöbb ember jobban el tud mélyülni az imában, ha előtte rövid ideig összpontosít, megteremti magában a csendet. Minden imaidő elején javasolni fogunk valamilyen gyakorlatot, amivel segíthetjük az összeszedettség elérését. Van, akinek egyik válik be jobban, van, akinek egy másik, ezért figyeld meg, melyiktől kapsz több segítséget, és használd azt következetesen. Ebben az imaidőben az elme elcsendesítésére összpontosítunk. Indulásként figyelj a körülötted hallható hangokra. Talán a forgalom zaja hallatszik a háttérben vagy a természet hangjai, esetleg a házban vagy a környéken működő gépek zümmögését hallod. Bármi legyen is, tudatosítsd a hangokat, majd engedd el őket. Fordíts figyelmedet Istentől kapott, életadó lélegzésedre ... belégzel...kilégzel... – egy darabig maradj ebben az állapotban, így készülj az imára.

 • Szentírási szakasz

  Jn 1,1-3

  Az Ige testté lett

  Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. 

 • Elmélkedés

  • A többi evangelistától eltérően, János nem tesz említést az első karácsonyról, a jó hírt hozó angyalokról, a pásztorokról, mágusokról, az istállóról, Heródesről stb. Ehelyett egy mélységes kijelentéssel indít arról, hogy ki volt Jézus, és honnan jött. Talán túlságosan elvontnak érezzük ezt a bevezetést: Jézus Istennel volt az idők kezdete óta. Esetleg jobban szeretjük a Jézus születéséről szóló történeteket a többi evangéliumban.
   Mit mondanak neked János szavai? Könnyen érthetőnek találod, amit Jézusról mond? Csak később, a 17. versben fordul elő először Jézus neve. Mit gondolsz, miért nem mondja ki annak nevét, akiről evangéliuma elején beszél?
  • Az első mondatban János háromszor használja az “Ige” szót. Ennek görög megfelelője, ami itt szerepel, a “Logos”. Abban az időben a görög filozófusok jól ismerték ezt a kifejezést. Általában a rend elvét jelentette, mely áthatja az egész valóságot, a káoszból valami olyat teremt, aminek értelme és iránya van.
   Hogyan illik ez az elképzelés ahhoz az élményhez, amit megéltél Jézussal? Mikor vette kézbe Jézus életed széttört vagy kaotikus részeit, és segített, hogy értelmet nyerjenek, és gyógyulást hozzanak neked? Mikor segített Jézus, hogy te magad ilyen gyógyító valóság légy mások számára? Gondolj azokra, akik téged segítettek így – családtagok, barátok, szomszédok vagy mások, akik utadba kerültek az idők folyamán -, és maradj velük gondolatban.
  • Mit jelent szerinted az, hogy “és minden általa lett”? Gondolkodj el ezen Szent Pál kijelentése segítségével, amit a kolosszébelieknek írt levelében fogalmazott meg: “Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett” (Kol 1,16).
  • Advent első hete a reményt szimbolizálja. Azzal, hogy így kezdi evangéliumát: – “Kezdetben...” –, János rá akar mutatni Isten állandó, kimozdíthatatlan jelenlétére mindegyikünk életében, és arra, hogy a Belé vetett remény be fog teljesedni. Milyen reményekkel indulsz el most adventi utadra, mire számítasz magad, mások, a világ számára?
 • Beszélgess Istennel

  • Azt mondja János, hogy “Az Ige Istennél volt”. Ezek a szavak bensőséges együttlétet jelentenek, a fiú szeretetben együtt van édesapjával, és bár elkülönülnek egymástól, nincsenek korlátok közöttük. Most, ahogy elindulsz ezen az adventi imaúton, tudsz-e valamilyen korlátról, ami néha akadályozza bensőséges együttlétedet Istennel? Jézus arra hív ebben az adventben, hogy rombold le ezeket a korlátokat, és hagyd, hogy átöleljen az Ő feltétel nélküli szeretete és elfogadása – hogy úgy “beszélgess Istennel, mint barát a baráttal” – Szent Ignác szavai szerint.
  • Azzal, hogy Jézust “Igének” (Szónak) nevezi, János arra is figyelmeztet, hogy Ő, Jézus, Isten igazi hangja a világban és a világ számára. Figyelj Isten hangjára, ahogy most szól hozzád. Mit mond neked? Mit szeretnél válaszolni neki? Engedd, hogy a szíved és elméd legmélyéről feltörő mondanivaló fogalmazódjék meg Isten számára, aki most beszélgetni szeretne veled.
  • A “Kezdetben” szó visszarepít minket a genezishez, a világ megteremtéséhez, amikor Isten szólt: “Legyen világosság, és lett világosság”. Ahogy valaha létrehozta a világot, ugyanúgy irányítja Isten ma is az életemet, ha ráhagyom, és bízom Benne. Életed mely területein van most szükséged irányításra? Bízva Isten átalakító és szerető erejében, add át Neki életednek ezeket a részeit, hogy Ő vezessen, Ő irányítson.
  • “Minden általa lett” (Jn 1,3). Ferenc pápa emlékeztet, hogy  “Az egész anyagi világ Isten szeretetnyelve, irántunk érzett mérhetetlen szeretetérôl beszél. A talaj, a víz, a hegyek: minden Isten simogatása” (Laudato Si, 84). Ahogy arra készülsz az Adventben, hogy újra üdvözöld a világban Jézust, a Megtestesülést, fordítsd időd egy részét arra, hogy hálát adj a teremtett világ hihetetlen csodájáért és ajándékaiért. Tegyél egy sétát..., vess el valamilyen magot..., figyelj az újrahasznosításra — . Kérd Isten kegyelmét, hogy még nagyobb szeretettel fordulj cselekvően az Ő teremtett világa felé.
  • Kiváltott-e belőled valami különös hatást a szentírási szakasz, a nyitó kép? Időzz el egy darabig imádságban a felmerülő gondolatoknál.
Nyitólap