• Csendesedj el

  Ha már egészen tisztán látod, amit emlékezetedbe idéztél, maradj ott, és figyeld meg, mit érzel.
  • Az emlékezetünket is segítségül hívhatjuk az elcsendesedéshez. Gondolj most egy olyan alkalomra, amikor átélted a békességet, csendet, biztonságot. Idézz fel minél több részletet. Hol voltál? Mit csináltál? Volt veled valaki? Rakd össze lelki szemeid előtt annak a helynek, alkalomnak a képét.
  • Ha már egészen tisztán látod, maradj ott, és figyeld meg, mit érzel. Mit éreztél, mikor ott voltál, és mit érzel most, mikor felidézed?
  • Most pedig készítsd fel szívedet a mai olvasmányra a Teremtés könyvéből.
 • Szentírási szakasz

  Ter 21,8-20

  Ahogy a fiú növekedett, elválasztották. Ábrahám Izsák elválasztása napján nagy lakomát rendezett. Akkor Sára észrevette, hogy az egyiptomi Hágár fia, akit ez Ábrahámnak szült, az ő fiával játszik. Ezért azt mondta Ábrahámnak: „Távolítsd el a szolgálót és fiát. Ennek a szolgálónak a fia ne örököljön együtt az én fiammal.”Ábrahámnak nem tetszett ez a beszéd a fia miatt, de Isten így szólt Ábrahámhoz: „Ne bánkódj a fiad és szolgálód miatt, hanem hallgass Sárára mindenben, amit mond neked, mert utódaidat Izsák után fogják nevezni. De a szolgáló fiát is nagy néppé teszem, mivel ő a te utódod.” Ábrahám korán reggel fölkelt, kenyeret és egy tömlő vizet vett, s odaadta Hágárnak, aztán a vállára tette a fiát és eltávolította őket. Az elment és Beerseba pusztáján bolyongott. Amikor a víz kifogyott a tömlőből, a gyermeket ledobta egy bokor alá. Ő maga tovább ment, és egy nyíllövésnyire leült vele szemben. Ezt mondta: „Nem tudom nézni a gyermek haldoklását.” Így ült vele szemben, az pedig elkezdett hangosan sírni. Isten meghallotta a gyermek hangját, s az Isten angyala az égből megszólította Hágárt és azt mondta: „Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert Isten meghallgatta a gyermek szavát ott, ahol van. Kelj föl, vedd a gyermeket és tartsd erősen a kezedben, mivel nagy néppé teszem.” Azután Isten megnyitotta a szemét, és meglátott egy vízforrást. Odament, megtöltötte a tömlőt és inni adott a gyermeknek. Isten a gyermekkel volt. Az felnőtt, a pusztában lakott és íjas vadász lett.

 • Elmélkedés

  Próbáld elképzelni, mit érezhetett Hágár, mikor fiával együtt elküldték őket, ki a pusztába.
  • A történet kezdetén Hágár és Ismael biztonságban élnek Ábrahám házában. A szövegből kitűnik, hogy Ábrahám szeretettel gondoskodik róluk. Sára viszont, Ábrahám felesége, féltékennyé válik, és felszólítja Ábrahámot, hogy távolítsa el őket a házból. Próbáld elképzelni, mit érezhetett Hágár, mikor fiával együtt elküldik őket, ki a pusztába.
  • A víz és az étel, amit Hágár magával visz, nem sokáig tart ki. Hágár kétségbeesik, és várja a biztos halált. Oda tudsz ülni mellé útjának ezen a mélypontján?
  • Ám hirtelen, mert Isten felnyitja a szemét, Hágár meglát egy forrást, s ezzel szerencsés fordulatot vesz az életük. Mit érez ő, mit a gyermek, és mit érzel te, aki szemlélője vagy a jelenetnek?
  • Ismael a pusztában nő fel, alkalmazkodik környezetéhez, és elő tud ott teremteni mindent, amire szüksége van. Milyen férfinak képzeled el őt, aki képes ott életben maradni, megküzdeni a zord vidék minden veszedelmével, kihívásával?
 • Beszélgess Istennel

  Vegyük észre Istent, ahogy igazgatja a háttérből a történetet, és teljesíti ígéreteit az eseményekben.
  • Imádnak ebben a szakaszában, mely beszélgetésre hív, próbálj meg szóba elegyedni a történet szereplőivel, külön-külön mindegyikkel. Kérdezz rá, mi indította őket cselekedeteikre, milyen érzések uralkodtak rajtuk? Kezdd talán Sárával, Ábrahám feleségével, aki miatt Hágár és gyermeke a pusztába került.
  • Utána következzék Ábrahám. Választania kellett a két asszony között, és a két fiú között, akiket egyaránt ő nemzett. Mit kezd ezzel a helyzettel?
  • Hágár útja a pusztában olyan, mint egy hullámvasút. Mit mondanál neki a történet különböző állomásain?
  • És Ismael? A fiú, aki a pusztában nőtt fel? Mi lenne, ha évekkel az itt leírtak után felkeresnéd?
  • Végül fordítsd figyelmedet Istenre, arra ahogy igazgatja a háttérből a történetet, és teljesíti ígéreteit az eseményekben. Meséld el Istennek, mit láttál, mit éltél át ebben az imaidőben.
Nyitólap