• Csendesedj el

  Vedd észre, hogy Isten bensőséges kapcsolatban áll veled most is, ebben a pillanatban.

  Szánj néhány percet a lenyugvásra, helyezkedj el kényelmesen. Hunyd be a szemed, és képzeld azt, hogy eloszlik minden gondod, aggodalmad, bármi, ami elvonná figyelmedet. Figyelj a benned lévő csendre, vedd észre, hogy Isten bensőséges kapcsolatban áll veled, ott van a szívedben, és ott van, azon a helyen, ahol imádkozol.

 • Szentírási szakasz

  Lk 2,8-20

  Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket.” Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.

 • Elmélkedés

  Ejtsen most ámulatba az a hatalmas szeretet, amit Isten tanúsít irántunk Jézus születése és élete által.
  • Isten mennyei küldöttei, az angyalok, különleges üzenetet hoztak a pásztoroknak: egy jászolban fiúcsecsemőt fognak találni, aki egyszerre a Messiás és az Úr, Isten és a Megváltó! A pásztorok nyitott szívvel fogadták a szeretet misztériumát, hogy eljött Az, aki megszabadítja őket. Még a juhok is hallották a hírt! Az egész föld ujjongott azon a betlehemi éjszakán. Mégis hosszú idő kellett ahhoz, hogy a világ felismerje, Jézus születése örömhír az egész emberiségnek. Az evangélium öröm a világ számára: szeretetüzenet, mely békére és igazságra hív, a közénk érkező Isten megünneplésére. Az evangélium öröme a legmélyebb öröm. Minden más örömöt magába foglal, egyesítve az emberit és az istenit.
  • A pásztorok hittek, és elindultak. Nem bámészkodni akartak, hanem hogy még jobban hallják az üzenetet, amit az angyalokkal küldött az Úr. Mi is üzenetet kapunk Istentől minden évben. Krisztus minden karácsonykor ellátogat hozzánk. Az ő bensőséges jelenléte a legnagyobb karácsonyi ajándékunk. Olykor, sajnos, annyira elfoglaltak vagyunk, hogy ezt nem vesszük észre. Ezen a karácsonyon talán elutazhatunk ki-ki a maga Betlehemébe: egy helyre, mely számunkra különös jelentőséggel bír, egy hittel teli együttlétre valakivel, aki közel áll hozzánk, de ilyen lehet a családunkkal közösen mondott rózsafüzér, vagy egy nyugodt, zavartalan meditáció. Az ilyen és hasonló “Betlehemek” teszik lehetővé, hogy meghalljuk, mit üzen nekünk az Úr ebben az évben.
  • Mária ritkán szólal meg az evangéliumokban. Viszont sokszor olvassuk, hogy elgondolkodik. Jézus anyjaként gyakran kellett elmélkednie, csodálkoznia. Egyaránt elgondolkodik az örömteli vagy szomorú pillanatokban, de mindig Isten jelenlétében. Mária gondolatai Isten gondolatai. Legyenek ezek a mi gondolataink is ezen a karácsonyon. Gyakran előfordul, hogy elcsodálkozunk, elámulunk valaki irántunk tanúsított szeretetén. Ejtsen most ámulatba az a hatalmas szeretet, amit Isten tanúsít irántunk Jézus születése és élete által.
 • Beszélgess Istennel

  Értünk Isten jászolban fekvő, újszülött kisgyermekké lett. Elmélkedj néhány pillanatig e misztérium nagyságán.
  • Nézz hosszan az égre, és meghallod az angyalok énekét! Isten első szava a teremtés, melynek színei és szépsége Isten szépségét idézik. A viharok és hurrikánok rádöbbentenek, hogy nem mi uralkodunk, ez a világ Istené. “Ég és föld telve Isten dicsőségével!”
  • Isten második, élettel, jelentéssel teli szava a testté lett Ige – Isten gyermeke, aki egy volt közülünk. Isten hatalmas szavát egy kisgyermek csendje közvetítette. Értünk Isten jászolban fekvő, újszülött kisgyermekké lett. Mennyi minden hallható a csendben, mennyi visszhangja van a “csend hangjának”! Elmélkedj néhány pillanatig e misztérium nagyságán.
  • A szegény pásztoroknak nem volt társadalmi státuszuk. Az emberek nem figyeltek rájuk. Nem tudjuk, mit mondtak a pásztorok Máriának, de bármi volt az, Mária örökre megjegyezte. A szavak – egy szerelmes szó, egy jóntanács, egy imádság – segítenek  előre haladni.  Emlékezz vissza, milyen volt, mikor valaki, akit szerettél, kimondta a nevedet – ilyen az Úr szava!
Nyitólap