• Csendesedj el

  Adj át mindent Istennek, aki veled van, figyel rád most is, és végtelen szeretettel vesz körül.

  Helyezkedj el kényelmesen, pihenjen a tested, csituljanak el gondolataid. Pár percig figyelj a testedre, mit érzel tagjaidban. Adj át mindent Istennek, aki veled van, figyel rád most is, és végtelen szeretettel vesz körül.

 • Szentírási szakasz

  Lk 1,39-46

  Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda egyik városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

 • Elmélkedés

  Mindig felemeli a lelket és hálára ösztönöz, ha vendégül látnak, vagy mi fogadunk valakit házunkba.
  • Mária látogatóba ment unokatestvéréhez, Erzsébethez, aki nagyon örült a segítségnek és Mária társaságának, hisz hasonló állapotban voltak. Együttlétük tele volt örömmel. Fel tudsz idézni olyan alkalmat, amikor valaki a segítségedre sietett, vagy te mentél segíteni neki? Mindig felemeli a lelket és hálára ösztönöz, ha vendégül látnak, vagy mi fogadunk valakit házunkba. Egy barát meglátogatása, az együtt töltött minőségi idő örömteli élmény lehet, hasonlóan ahhoz, mint mikor Istennel töltünk minőségi időt.
  • Erzsébet örömét nemcsak Mária ottléte okozta, hanem hogy megtapasztalta a Szentlélek jelenlétét is. Amikor társaságunkat megosztjuk másokkal, egyúttal a Lélek kisebb-nagyobb ajándékain is osztozunk, és ez örömmel tölt el. Fontos, hogy felismerjük Isten ajándékait, igent mondjunk rájuk, és műveljük őket, hogy gyümölcsükkel gazdagíthassuk Isten országát. “A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5,22-23).
  • Erzsébet méhében felujjongott a magzat, olvassuk a mély szimbolikájú mondatot. Az ószövetség találkozik az újszövetséggel. János, az ószövetségi hagyomány utolsó prófétája, találkozik a Messiással, az új prófétával, és felujjong örömében. Ez az öröm, a mindenkinek szóló Örömhír, évszázadokon át mindmáig terjed az egész világon.
 • Beszélgess Istennel

  Van valami különleges szándék vagy áldás, amit kérni szeretnél most Istentől?
  • Erzsébet és Mária tudta, hogy Isten mélyen belenyúlt az életükbe. Mindketten elgondolkoztak ennek misztériumán. Biztos, hogy órákon át beszélgettek, elképzelték, milyen lesz a kisfiuk, aki rövidesen életük központi alakjává válik. Próbáld magad odaképzelni, és találgasd, mit mondott egymásnak a két asszony. Van ötleted, hogyan tudna Isten belenyúlni a te életedbe, vagy hogyan alakítja át éppen most?
  • Erzsébet első szavaival áldotta Máriát, és hálát adott Istennek. Elismerte, mekkora hite van Máriának, mert meghallotta Isten igéjét, és hitt benne. Közös imádságuk megerősítette bennük a hitet, hogy mindaz, amire ígéretet kaptak, be fog következni. A mi imánk is áldást hozhat azokra, akikre gondolunk. Van valami különleges szándék vagy áldás, amit kérni szeretnél most Istentől?
  • A Biblia nem tesz említést Erzsébet és Mária későbbi találkozásairól. Fiaik ismerhették egymást. Jézus később kijelenti, hogy még nem született Jánosnál nagyobb ember. Mária talán mesélt gyermekének az Erzsébetnél tett látogatásáról. Jézus tudhatta, hogy János különleges ember, ahogy mindnyájunkban vannak csak ránk jellemző tulajdonságok. Gondolkodj el, neked milyen sajátos képességeid, tehetségeid vannak, és hogyan használhatod ezeket az örömhír közvetítésére azok felé, akikkel most karácsony táján találkozol.
Nyitólap