• Csendesedj el

  Próbáld tudatosítani Isten közelségét: benned van, lakást vett a szívedben.

  Légy csendben néhány percig. Helyezkedj el kényelmesen, csendesedj el. Fordítsd figyelmedet a hozzád érkező külső hangokra, és hallgasd a belső hangot magadban. Talán a szívverésedet is meghallod. Mialatt a hangokra figyelve ellazulsz, próbáld tudatosítani Isten közellétét: benned van, lakást vett a szívedben.

 • Szentírási szakasz

  Lk 1,11-16

  Ám megjelent neki az Úr angyala az illatáldozat oltárának jobb oldalán. Amikor Zakariás meglátta, zavarba jött, és elfogta a félelem. Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Izrael fiai közül sokat megtérít Urukhoz, Istenükhöz.

 • Elmélkedés

  Sokszor csendre van szükségünk, hogy meghalljuk az igazságot.
  • Nem tudjuk, milyen volt az angyal külseje, Zakariás mindenesetre megrémült tőle, amikor meglátta. Zakariás nagy tiszteletben állott a nép előtt, ugyanakkor szégyenkeznie is kellett. Nem nemzett még gyermeket, és emiatt ő is, felesége is, gúnyolódás tárgya volt. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy beléphetett a szentek szentjébe, a templom legbelső termébe, ahol a tabernákulumot tartották. Mai értelemben olyan volt, mint egy különleges ünnepi mise főcelebránsa, vagy mondjuk egy egyházközség vezetője. Az angyal láttán félelem fogta el Zakariást. De ettől még meghallotta az örömhírt, amit az angyal hozott neki. Legalábbis a szavak eljutottak a füléig.
  • Ugyanakkor Zakariás nem hitte, hogy neki és Erzsébetnek még születhet gyermekük. Máriával ellentétben – aki szintén félt, de nem kételkedett —, ő büntetést kapott kételkedése miatt, és megnémult. Csendre ítélték, és a csendben felfogta az igazságot, majd szívében őrizte mindaddig, míg megnevezhette gyermekét. Nekünk is sokszor csendre van szükségünk, hogy meghalljuk az igazságot. A hallgatás és a meghallás szorosan összefügg.
  • Isten meghallgatta imáját. Zakariás megtudta, hogy fia születik, János, aki a Messiás előhírnöke lesz, s azzal, hogy “Izrael fiai közül sokat megtérít Urukhoz, Istenükhöz”, az Ő útját készíti majd elő. Bár Zakariásnak csendben, a szívében kellett őriznie a szent titkot, később az örömhír miatti ujjongás nem maradt el. Az advent csendje, ha időt szakítunk az elvonulásra a világ zajától s az ünnepi készülődéstől, hogy Isten szavára figyeljünk, csak növelni fogja bennünk a karácsony örömét.
 • Beszélgess Istennel

  Ott, ahol élek, mindennapi életemben, az emberekben, a természetben rátalálhatok Istenre.
  • Az Úr átveszi tőlem azt a nevet, amit szüleimtől kaptam, és amin szólítanak. Ezt a nevet földi életemre kaptam, és magammal viszem az Úrhoz. Ő megszenteli, mert “ráírom Istenem nevét… és az én új nevemet” (Jel 3,12). Isten ezen a néven ismer. Ez az enyém. Mindenki neve szent. A te neved hogy függ össze identitásoddal? Egyik felmenőd nevét kaptad? Vagy egy szentét? Vagy valakiét, aki népszerű volt születésed idején?
  • Most néhány csendes percen át figyeljek Istenre, aki szólni szeretne a szívemhez. Isten ott van, ahol élek, mindennapi életemben, az emberekben, a természetben. Ha elcsitítom elmémet, ha elhallgatok, megérezhetem jelenlétét szívemben. Jézus gyakran vonult el egy nyugodt helyre csendben imádkozni. Ott töltődött fel erővel, hogy az Atyával való élet teljességét megoszthassa mindenkivel, akivel találkozott.
  • Zakariás és Erzsébet hosszú időn át imádkozott gyermekért. Talán már fel is adták. Tudok-e kitartó maradni az imádságban, tudva, hogy Isten mindig válaszol, de válasza néha hosszú ideig késik, vagy nem úgy érkezik, ahogy számítok rá? Egy örökbecsű mondatban így fogalmazott valaki: “Semmit sem kaptam meg, amit kértem, de mindent megkaptam, amire szükségem volt”.
Nyitólap