• Csendesedj el

  Ennek az imaidőnek az elmélkedés részét Fr James Martin Seven Last Words c. könyvének 4. fejezete alapján szerkesztettük, a Harper Collins Kiadó szíves engedelmével.

   

   

  • Érzed Isten jelenlétét? Könnyen rátalálsz erre az érzésre? Vagy nehezen megy? Akár közel érzed magadhoz Istent, akár távol, el tudsz csendesedni, ha odafigyelsz a légzésedre. A lélegzés Isten ajándéka. Az életadó lehellet, mely lehetővé teszi, hogy élj és mozogj, hogy Isten teremtett világának része légy napról napra. Szánj rá néhány percet, hogy csak a lélegzésedre figyelsz, és arra gondolsz, hogy Isten adta neked.
 • Meghívás

  Jézus a 22. zsoltárt idézi, mely egészében az Istenhez kiáltó ember imája, aki meghallgatásra talált
  • Abban a részben, amit ma olvasunk, Jézus a 22. zsoltárt idézi, mely ha az egészet nézzük, az Istenhez kiáltó ember imája, aki meghallgatásra talált. Jegyezd meg, mi az, ami leginkább magára vonja figyelmedet a mai olvasmányban Márk evangéliumából.
 • Szentírás

  Mk 15,33-39

  Tizenkét óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen három óráig. Három órakor Jézus hangosan felkiáltott: „Eloi, Eloi, lamma szabaktáni?” Ez annyit jelent: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Az ott állók közül néhányan hallották, és megjegyezték: „Lám, Illést hívja.” Valaki odafutott, s ecetbe mártott szivacsot nádszálra tűzve inni adott neki. „Hadd lássuk – mondta –, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa!” Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. A templom függönye ekkor kettéhasadt felülről egészen az aljáig. Amikor a százados, aki ott állt, látta, hogyan lehelte ki lelkét, kijelentette: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt.”

 • Elmélkedés

  Átélted-e már, hogy bár hiszel Istenben, nem érzed, hogy közel van hozzád?
  • “Eloi, Eloi lamma szabaktáni?” Mit kezdjünk ezekkel a rendkívüli szavakkal? Van, aki szinte elviselhetetlennek érzi őket. Létezik, hogy Jézus azt hitte, hogy Isten, az Atya, elhagyta őt? Lehetséges, hogy Jézus kétségbevonta annak szeretetét, akit Abbának, Apukának nevezett? Feladta a reményt a kereszten? Eljutott a kétségbeesésig?
  • Jézus valóban érezte az elhagyatottságot. De ez nem jelenti azt, hogy kétségbe volt esve. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ebben a szörnyű órában úgy érezte, az Atya nincs jelen. De ne feledjük, ha Istenhez kiáltott, akkor hitte, hogy kapcsolatban van vele
  • Különbséget kell tennünk aközött, hogy valaki hiszi, hogy Isten nincs jelen, vagy érzi a hiányát. Az utóbbi gyakran előfordul a lelkiéletben. Te megtapasztaltad már? Hittél Istenben, de nem érezted, hogy közel van hozzád? “Istenem, hol vagy?” – kérdezted. Ez megintcsak egy fontos pont, ahol Jézus élettapasztalata találkozik a miénkkel.
  • Ha valakinek, hát Jézusnak megbocsátható, ha elhagyottnak érzi magát. Gondold végig, mi mindenen ment keresztül eddig a pontig szenvedéstörténetében. Ő, aki előző éjjel átadta magát az Atya akaratának, aki mindenestül elfogadta, amit az Atya tartogat számára, most azt kérdezi: “Hol vagy, Atyám?”
  • Erősítette ezt az érzést az is, hogy követői elpártoltak mellőle. Eddig, amikor magányos volt, vagy tanítványai nem értették meg, az Atyához fordulhatott vigasztalásért. Most is odafordul, de nem kap visszajelzést. A magány legmagasabb foka ez, amit ember valaha érzett.
  • Mikor Jézus a kereszten felkiált: “Istenem, Istenem,” az arám Eloi (vagy másik evangéliumban a héber Eli) szót használja. Ez Isten hivatalos megszólítása volt. Szívszorító ez a váltás a családias Abbáról, amit még a getszemáni kertben használt, a hivatalos Eloira a kereszten. Az Istentől való távollét érzését tehát nemcsak a kiáltás, nemcsak a használt zsoltármondat jelentése, hanem maga az Eloi megszólítás is tükrözi.
 • Beszélgess Istennel

  Szánd rá az időt, és kiálts Istenhez, ha szenvedsz valamitől.
  • Élete korai szakaszában Boldog Kalkuttai Teréz anyának gyakran volt része Isten bensőséges közelségének misztikus megtapasztalásában. A halálát megelőző években viszont gyakran érzett ürességet imaéletében. Így írt erről egy alkalommal lelkiatyjának: “Lelkemben a veszteség szörnyű fájdalmát érzem, azt, hogy Isten nem létezik”. Teréz anya levelei nem azt jelentik, hogy elpártolt Istentől, vagy hogy Isten elhagyta őt. Azzal, hogy folytatta szolgálatát a szegényekért, az odaadó hűség radikális tettét vitte véghez. Hűséges maradt egy kapcsolathoz, amiben hitt, bár nem érezte Isten jelenlétét. Bízott korábbi élményeiben. Más szóval: volt hite. Voltak hasonló szakaszok az életedben? Amikor úgy érezted, Isten messze van, eltávolodott? Milyen érzés volt? Vagy talán most vagy ebben az állapotban...
  • Jézus nem esik kétségbe. Továbbra is kapcsolatban van az Atyával, megszólítja őt a kereszten. Jézus nemcsak testi fájdalmainkat érti meg, hanem a lelki szenvedést is, az Istentől való elhagyottság érzését. Mindenben hasonló volt hozzánk, a bűnt kivéve. És megtapasztalt mindent, amit mi átélünk. Szánj rá egy kis időt, hogy elképzeld ezt a percet, és kiálts Istenhez, ha szenvedsz valamitől.
  • Amikor lelki harcodat vívod, amikor nem érted, hol marad Isten, amikor kétségek között, lelki sötétségben imádkozol, sőt ha a kétségbeesés szélén állsz is, olyan Valakihez könyörögsz, aki teljesen emberi és teljesen isteni, aki tökéletesen megért téged. Most, az imaidő végén beszélgess Istennel, tudva, hogy ő teljesen megért téged.
Nyitólap