• Csendesedj el

  Válj sérülékennyé a szerető Isten előtt

  Az imaidő elmélkedéseit Fr James Martin Seven Last Words c. könyve harmadik fejezete alapján szerkesztettük a Harper Collins Kiadó szíves engedelmével.

   

   

  • Imaidőd kezdetén figyeld meg, milyen érzésekkel érkeztél Isten elé. Próbálj megnyílni az Úrnak, merj sérülékennyé válni a szeretet Istene előtt. Közben gondolj arra, hogy ahhoz az Istenhez jöttél, aki Jézus testében sérülékennyé vált érted.
 • Meghívás

  A keresztények hiszik, hogy Jézus egészen ember és egészen Isten
  • A keresztények hite szerint Jézus egészen ember és egészen Isten. Van, aki inkább az ember Jézust érzi közelebb magához, őt, aki az első században Palesztina földjén járt, teste volt, érezte, amit mi érzünk, valóságosan, igazából egy volt közülünk.
  • Mások inkább az Isten Jézushoz kötődnek, aki feltámadt a halálból, és uralkodik a mennyben. Más szavakkal, van, aki a Názáreti Jézust, és van, aki a Mi Urunk Jézus Krisztust érzi közelebb magához.
  • Ma Máriára fordítjuk tekintetünket. Mária egészen emberi lény, nincs benne isteni, mint Jézusban. Az emberek mégis kétféleképpen közeledhetnek hozzá. Vannak, akik a Boldogságos Anyaként, a Menyország Királynőjeként, Isten anyjaként tekintenek rá, aki a mennyben könyörög értünk. Most viszont másként fogunk rá gondolni. Mirjamra tekintünk, aki egy jelentéktelen galileai faluban, Názáretben él. Jelenítsd meg lelki szemeid előtt ezt az asszonyt, mialatt elolvasod mai olvasmányunkat János evangéliumából.
 • Szentírás

  Jn 19,26-27

  Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

 • Elmélkedés

  Képzeld el a sokat megélt Máriát a kereszt tövében.
  • Sok keresztény idealizálja Máriát. “Milyen csodálatos dolog lehetett átélni ezt a kiválasztottságot! Bámulatos élmény lehetett Jézus anyjának lenni! Micsoda kegyelmekkel teli életet élhetett!” Igen, Mária élete kegyelemmel teljes volt, de ne feledjük, hogy ezt a valóságos asszonyt sokminden zavarhatta. Jézus küldetését nem igazán érthette. Az pedig bizonyára fájdalmas volt – ahogy minden anya számára fájdalommal jár -, amikor fia elhagyta a szülői házat. De bár nyilvános működése elején el kellett távolodnia családjától, Jézus mindig szerette övéit.
  • Képzeld magad elé a názáreti Mirjamot. Különös élete volt. Isten kiválasztotta egy szerepre, mely az elején zavarba hozta. Felkérték, hogy szüljön meg és neveljen fel egy fiúgyermeket, aki – bár keveset tudunk élete első éveiről – bizonyára különleges gyermek volt.
  • Most képzeld magad elé a jelenetet, mikor az a názáreti fiú közli szüleivel, hogy otthagyja őket, mert az örömhírt kell hirdetnie. Képzeld el, mit vált ki ez a bejelentés Máriából. Aztán lásd, miként alakul át a zavar Jézus küldetésének mély megértésévé, és már bátorítja fiát, hogy legyen az, akinek lenni hivatott.
  • A következő stádiumban Máriát ámulatba ejti Jézus hatalma, és végül csodálattal éli meg, hogy kicsoda az ő fia. 
  • Most képzeld el, hogy ez után a bonyolult életfolyamat után Mária ott áll a kereszt alatt. Képzeld el, hogyan hatott rá, mikor hallotta szenvedő fia szavait: “Asszony, íme a te fiad”, és amit a szeretett taníványnak mondott: “Íme a te anyád”. Mit tesz Jézus élete utolsó perceiben? Gondoskodik az édesanyjáról.
 • Beszélgess Istennel

  Kinek lehet szüksége a segítségedre?
  • Volna egy kérdésem: Jézus utolsó, keresztfán megélt percei előtt élete során mikor volt a leggyengébb, a legsérülékenyebb? Igen, csecsemőkorában. Isten ránk volt bízva, tőlünk függött. És ki törődött vele legtöbbet? Mária. Milyen érzés számodra a csecsemő Jézus törékenységéről elmélkedni? Jobban szeretsz isteni alakjában gondolni rá?
  • Tehetetlenségünkben is mindig tudunk segíteni. Élete elején a tehetetlen kisded Jézusnak Mária segített. Élete végén a tehetetlen Jézus segített Máriának. Ma miben szorulsz Jézus segítségére?
  • Kinek volna szüksége a te segítségedre? Hogyan ajánlod fel segítségedet?
  • Amikor a Boldogságos Szűzanyát kéred, hogy könyörögjön érted, nemcsak a Menyország Királynéjához intézed kérésed, hanem a názáreti Mirjamhoz is, a nehéz életű asszonyhoz, aki tudja, mi a bizonytalanság, a szívfájdalom, aki tudja, mit jelent, hogy Jézus szeret és segít. És aki ismer téged. Most és halálod óráján. Maradj egy darabig Jézus jelenlétében, ajánld fel neki vagy Máriának gondolataidat és érzéseidet most, az imaóra végén.
Nyitólap