• Csendesedj el

  Képzeld magad egy csodálatosan szép helyre

  Ennek az imaidőnek az elmélkedés részét Fr James Martin Seven Last Words című műve második fejezete alapján szerkesztettük a Harpers Collins Kiadó engedélyével.

  • Most, hogy belépsz az imába, tudatosítsd, mi vesz körül. Talán nagy a zaj, vagy teljes csend van. Tudatosítsd, hogy érzed magad ebben a környezetben. Kényelmes és biztonságos? Vagy idegesítő? Szűknek érzed? Egy percig maradj ebben az érzelmi állapotban. Most képzeld el, hogy egy gyönyörű helyen vagy. Talán egy tengerparton, vagy a hegyek között, valami csodálatos helyen. Maradj is ott egy darabig csendben az Úrral.
 • Meghívás

  Mindnyájunkat megkörnyékez a kételkedés
  • Sok embernek, még elkötelezett hívőknek is, gondot okoz a hit a túlvilági életben. Pedig a halál utáni életben való hit nélkül könnyen úrrá lesz rajtunk a félelem az ismeretlentől. Leggyakrabban ettől retteg a keresztény ember.
  • Egyikünk se mondhatja el, hogy sosem bukkannak elő kételkedő gondolatok a lelki életében. Ilyeneket kérdezhetünk magunktól: Mi vár rám, ha meghalok? Az egész hitem hiábavaló? Megkapom-e a jutalmat jótetteimért, melyeket földi életemben véghez vittem? Kapok-e büntetést a rosszért, amit elkövettem? Mi lett elhunyt szeretteimmel? Látom-e még őket valaha? Mialatt olvasod vagy hallgatod az evangéliumi szakaszt, koncentrálj arra, amit Jézus a jobb latornak mond.
 • Evangélium

   

  Lk 23,39-43
  Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

 • Elmélkedés

  Higgyünk Jézus szavának
  • Ezzel a mondásával a kereszten Jézus az örök élet reménységét adja. Nem ez az egyetlen hely az evangéliumokban, ahol ez az ígéret elhangzik. János evangéliumában, mielőtt Lázárt feltámasztaná, ezt mondja Jézus Mártának, a halott testvérének: “aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”
  • Később, szintén Jánosnál, az utolsó vacsorán, mikor Jézus elhagyni készül tanítványait, ezt mondja nekik: "Atyám házában sok hely van …. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek.”
  • Jézus, aki élete során sok kételkedő hangot hallott, megérti a kételkedést, még az örökélettel kapcsolatos kételyeinket is. Az első, ami meggyőzhet minket az örökélet ígéretének valóságáról az, hogy Jézus mondja. Mert mondanom sem kell, Jézus nem szokott hazudni.
  • A jobb lator megmutatja nekünk, ki van mellette a kereszten. Igen, egy ember. Egy férfi, akit közönséges névvel Jézusnak hívnak. De aki Isten is. Aki meg tudja nyitni számára a Paradicsomot. A keresztről Jézus beszél a jobb latornak, és üzen mindnyájunknak a nekünk tervezett jövőről. Még haláltusája közben is egyfajta lelki gyógyítást visz végbe. Halála előtti egyik utolsó tette is gyógyítás. “Ne aggódj – mondja. – A menyország létezik.” Bízzunk Jézus szavában.
  • Ahogy Szent Pál mondja a Rómaiaknak írt levélben, még a halál sem választhat el Isten szeretetétől. Egy nap – ezért imádkozunk – Jézussal leszünk a paradicsomban. Jézus szavát adta rá. A húsvét bizonyítja. És tudjuk, hogy Isten sosem rombolná le a kapcsolatot velünk. Eljön a nap, amikor mindez bebizonyosodik számunkra. Mint a jobb lator, mi is látni fogjuk, hogy mindez igaz.
 • Beszélgess Istennel

  Hogyan éled meg kapcsolatodat Istennel?
  • Milyen érzéseid vannak az örökélettel kapcsolatban? Alig várod? Félsz tőle? Esetleg kételkedsz a létezésében? Maradj ezeknél az érzéseknél egy kicsit.
  • Most ajánld fel érzéseidet Istennek, fejezd ki őket úgy, ahogy számodra a legtermészetesebb.
  • Hogyan éled meg Istennel való kapcsolatodat? Érzed állandóan a jelenlétét? Vagy néha nehéz hinned, hogy szeret téged?
  • Az imaidő záró perceiben ajánld fel mindazt, amit átéltél, megértettél Istennek, aki meghív minket a Paradicsomba.
Nyitólap