• Csendesedj el

  Az elmúlt nap során hol és mikor működött benned vagy körülötted Isten?
  • Nézz vissza az elmúlt napodra, vagy ha reggel imádkozol, az elmúlt 24 órára... Merre jártál? Mit csináltál? Kivel voltál? Hogy érezted magad?
  • Figyeld meg, hol és miben volt a legtöbb élet, fény és energia. Mi volt az, ami kiszívta az energiádat?
  • Hol és mikor működött benned vagy körülötted Isten az elmúlt nap során? Milyen ajándékokat hozott ez a nap? Volt-e valahol elrejtve egy aranyrög ebben a napban? Beszélgess Istennel mindenről, amire felfigyeltél.
 • Olvasmány

  Máté evangéliuma születéstörténetében találkozunk a mágussal, aki aranyat hoz Jézusnak, a királyi gyermeknek. Pedig a luxus hiánya fontos dolgot árul el Istenről. Jézus élete pedig majd még többet mond. Ő az alázatosság útját választja.

  Szent Pál a Filippieknek írt levél második fejezetében hívja fel figyelmünket Jézusnak erre az alázatosságára:

  Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek és egy lélekként ugyanarra törekedtek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.
  Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

  Fil 2,1-11

 • Elmélkedés

  Képzeld el mai világunkat összes problémájával, szükségletével, reményével.

  Ó, népek Királya, s mindnyájuk vágyakozása, te Szegletkő, két népet egybefoglaló: jöjj el, és mentsd meg az embert, kit a porból alkottál!

  A Királyság

  Első rész

  • Képzeld el mai világunkat összes problémájával, szükségletével, reményével. Talán a szükségletek valamelyik területe különösen felkavar.
  • Most képzeld el, hogy előáll valaki, aki reményt ad, mert terve van a dolgok rendbehozatalára. Minden képessége megvan hozzá, hogy véghez vigye a feladatot. Áttekintése van az egészről, és a valóság talaján állva végig tudja vinni, amit akar. A fantáziád segítségével képzeld magad elé ezt az embert. Hogy néz ki, milyen öltözéke van, hogyan viselkedik, milyen az otthona? Figyeld, ahogy éli az életét. Miről szól a terve? Hogyan készül megvalósítani? Hogyan beszél másokkal? Milyen tulajdonságai vannak, milyen a modora, a stílusa?
  • Mindene megvan, ami kell ahhoz, hogy követni akard. Meg tudnád határozni, melyek ezek a képességek? El tudod képzelni, hogy követed, együtt végzed vele a munkát még akkor is, ha nehézségekbe ütköztök?
  • Most képzeld el, hogy egy összesereglett népsokasághoz intézi szavait, bemutatja a tervét. Ott vagy a tömegben. Hallgasd, figyeld. Mire kéri az embereket? Milyen szavakkal kéri őket?
  • Most képzeld el, hogy mindenki otthagyja, csak te maradsz. Ott ülsz egyedül. Azon töprengsz, milyen emberek ezek, akik egy ilyen kérést megtagadnak. És milyenek azok, aki elfogadják? Én melyik vagyok? Tételezzük fel, hogy otthagyom én is. Hogyan változnék meg ettől a döntéstől?
  • Egy időn túl térj át a második részre.
 • Beszélgess Istennel

  A Királyság

  Második rész

  • Ha valaki, akit itt elképzeltem, ennyire magával tudott ragadni, mennyivel inkább Jézus?
  • Képzeld el Jézust, letelepedett a hetvenkét tanítvánnyal. Egy domboldalon ülnek. Nézz rájuk. Mit látnak Jézusban, ami arra készteti őket, hogy kövessék? Azután nézd Jézust magát. Figyeld meg, hogy van felöltözve, milyen a tartása, a tekintete, a hangszíne. Vonzó lenne számodra ez az ember? Milyen tulajdonságokra lenne szüksége Jézusnak, hogy megragadja a figyelmedet? Milyen terv lenne az, ami meg tudná ragadni a képzeletedet? Milyen álomnak lenne akkora heve, hogy lángra gyújtsa a lelked?
  • Hallgasd, ahogy beszél. Mit kellene mondania, hogy megajándékozd hűségeddel?
  • Most gondold el, hogy míg bármelyik értelmes ember szívesen követője lenne, vannak köztük olyanok is, akik egészen közel akarnak lenni hozzá a vállalkozásában, vele akarnak lenni, bárhova megy, bármit csinál. Történjék bármi, mellette állnak. Vele vándorolnak, osztoznak terhein és örömein, győzelmein és bukásain.
  • Most mit mondanál ennek a Jézusnak?

   

Nyitólap