• Tekints vissza a lelkigyakorlatra

  Nézz vissza az elmúlt hat imaidőre, idézd fel azokat a pillanatokat, amikor az Úr megszólított az imában

  Elérkeztünk a nagyböjti lelkigyakorlat végére. A Szent Ignác tanításán alapuló jezsuita „exámen” alkalmas rá, hogy áttekintsük mindazt, ami ez alatt történt. Az exámen egy imamód, amikor visszatekintesz (általában az elmúlt 24 órára), és megkérdezed magadtól, hogyan működött az adott időszak alatt Isten az életedben. Azt szeretném kérni, nézz vissza az elmúlt hat imaidőre (vagy amennyit el tudtál végezni), és próbáld megkeresni azokat a momentumokat, amikor imádkozás közben az Úr megszólított. Gyakran előfordul, hogy bizonyos idő elteltével jobban felismerjük ezt, mint közvetlenül az alkalom után.

  Az 1. imaidőben végignéztük, hogy közvetlenül a Hegyi Beszéd után Jézus megtisztít egy leprást. Ahogy - a vallási vezetőket leszámítva - az emberek jó része, a leprás is helyesen ítélte meg Jézust, és amint bizonyára emlékszünk: „hódolt előtte”. A hasonló társadalmakban a leprások a kirekesztettek közé tartoznak, de ez Jézust egyáltalán nem zavarta, „megérintette” őt. És a leprás meggyógyult.

  Fel tudod idézni, mit éreztél, mikor Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette a leprást?
  Tapasztaltad Isten jelenlétét abban a pillanatban?

  A 2. imaidőben láttuk, ahogy Jézus meggyógyítja a római százados fiát. Átéltük, milyen furcsa, hogy egy pogány százados közeledik Jézushoz, meg azt, hogy Jézust bámulatba ejtette a férfi hite, és a gyógyítás földrajzilag távolról, azonnal bekövetkezett.

  Mialatt ezt az imaidőt végezted, eszedbe jutott valamilyen alkalom, amikor megtapasztaltad Isten gyógyító irgalmát? Milyen érzés volt?

 • Tekints vissza a lelkigyakorlatra - folytatás

  Mire hív az Úr? Hogyan tovább?

  A 3. imaidőben Simon Péter anyósával foglalkoztunk. A zsinagógából hazatérve egy szombati napon Jézus Simon Péter anyósát betegen, ágyban fekve találta. Egy asszony, ráadásul halálközeli állapotban, tehát kétszeresen tisztátalan. Jézus nem törődve ezzel, megérintette, az asszony pedig felkelt, és szolgált nekik.

  Fel tudod idézni, mit éreztél, mikor átélted ezt a jelenetet? Ott volt akkor Isten?

  A 4. imaidőben a gadarai megszállottakkal találkoztunk. A sírokból előjövő két férfi egyértelműen (és harsányan) fenyegette a közeledőket. Aztán emlékszünk, hogy a drámai gyógyulás után mi történt a disznókkal, és hogyan reagáltak minderre Gadara lakói: kérték Jézust, hogy távozzon a környékről.

  Emlékszel, hogyan érezted magad imádkozás közben? Volt benned egy kis együttérzés Gadara lakóival, akik minél messzebbre szerették volna tudni maguktól Jézust? Most mit mondanál Jézusnak?

  Az 5. imaidőben beleképzeltük magunkat a jelenetbe, amikor Jézus meggyógyított egy bénát. Együtt érkeztünk Jézussal hajón Gadarából, ott voltunk, mikor valakik elé hoztak egy ágyon fekvő béna embert. Meglepődve hallottuk Jézus szavait: „megbocsáttattak a bűneid”. Jézus kijelentése a jelenlévő vallási vezetőket is megdöbbentette, szentségtörést emlegettek, és ez halálos fenyegetést jelent. Hogy bizonyítsa hatalmát, Jézus felszólítja a bénát: „Kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!”. És a béna így is tett! Ez félelemmel töltötte el a körülállókat a történetíró szerint.

  Mit éreztél, mikor a feloldozó szavakat hallottad: „bűneid meg vannak bocsátva”, vagy a felszólítást: „fogd az ágyadat és menj”? És akkor, amikor elhangzott a szentségtörés vádja?

  Végül a 6. imaidőben, emlékszünk, két egymásba csomagolt történetet olvastunk: az elöljáróét, akinek meghalt a kislánya, és az asszonyét, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Hiába a tömeg vagy a siránkozók, mind az asszony, mind a kislány azonnal meggyógyult.

  Mit éreztél, mialatt e két gyógyításról elmélkedtél? Mit akart velük mondani neked Isten?

  Most tekints vissza az egész nagyböjti útra, mely a gyógyításról és az irgalomról szólt, és próbáld megfogalmazni, milyen hatással volt rád.

  Érezted-e, mintha életre kelnének a szentírási történetek, és valahogy a te életedről is szólnának?

  Mi lehet Isten üzenete számodra ezzel a lelkigyakorlattal?

  Még pár nap, és vége a nagyböjtnek. Mire hív az Úr, hogyan tovább?

 • Visszajelzés

  Örömmel vesszük, ha visszajelzést kaphatunk azoktól, akik elvégezték a lelkigyakorlatot: 'Az irgalmasság évében a nagyböjt a gyógyításé'. 

  Használd ezt az űrlapot, ha üzenetet akarsz küldeni.

   

Nyitólap