• Csendgyakorlat

  Összpontosíts arra, hol tartasz, és hova szeretnél eljutni az imaidő végére

  Helyezkedj el, próbálj elcsendesedni. Erre különböző módszerek vannak. Ma koncentrálj a helyre, ahol ülsz. Legyen ez minél egyszerűbb: ülsz egy széken, talpadat a földön tartod, szemedet behunyod, de ülhetsz a földön is vagy egy fotelban, a lényeg, hogy olyan testhelyzetben légy, amiben hosszabb ideig meg tudsz maradni. Érezd az ülőhelyet magad alatt, és összpontosíts arra, hogy hol tartasz most, és hova szeretnél eljutni az imaidő végére.

  Amikor sikerült egy időre elcsendesedned, fordulj Isten felé, és mondd: „Itt vagyok. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád”.

 • Meghívás

  Máté beiktatott két történetet az előző után, a Máté nevű vámos meghívását és egy vitát a böjtről.

  Márk evangéliumában a következő történet – ami igazából kettő, egymásba csomagolva - közvetlenül a gadarai megszállott esete után következik. Máté beiktatott ide két másik történetet, a Máté nevű vámos meghívását és egy vitát a böjtölésről. Ez befolyásolhatja, hogyan éljük át a kettős történetet, amiről ma elmélkedünk.

 • Szentírási szakasz

  Mt 9, 18-26

  Míg ezt magyarázta nekik, íme, egy elöljáró lépett hozzá. Leborult előtte s kérte: „Az imént halt meg a lányom, de gyere, tedd rá kezedet és életre kel.” Jézus fölkelt, s elment vele tanítványaival együtt. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról megközelítette és megérintette ruhája szegélyét. Így gondolkodott magában: „Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus megfordult, ránézett és így szólt: „Bízzál leányom, a hited meggyógyított.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házához ért, s látta a fuvolásokat meg a zajongó tömeget, rájuk szólt: „Menjetek innét, hiszen nem halt meg a kislány, csak alszik!” Erre kinevették. Amikor a tömeget eltávolították, bement, megfogta a kezét, és a kislány fölkelt. A dolognak híre járt az egész vidéken.

  

 • Elmélkedés

  Hogy éreznéd magad, ha te várnál Jézus válaszára?
  • Ebben az olvasmányban két történet is van, nevezzük őket egyes számú és kettes számú történetnek. Az egyes számú történetben egy férfival találkozunk, aki kétségbeesetten fordul Jézushoz, gyógyító érintésének erejében bízva. Tudjuk róla, hogy „elöljáró” a zsinagógában. Ez máskor semmi jót nem jelentene, de a mostani eset kivétel. A kettes számú történetben egy asszony állapota és hite ad alkalmat a gyógyításra.
  • Mint annyiszor Máténál, az egyes számú történet a figyelem felhívó szóval kezdődik: Íme… Máté kéri, fordítsuk figyelmünket a kettős történet eseményei felé.
  • Az elöljáró a gyermeke gyógyításáért könyörög, aki „az imént halt meg” – Márknál azt olvassuk, hogy a kislány „halálán van”. El tudod képzelni, mit érezhetett az elöljáró, az apa, akinek meghalt a gyermeke?
  • Lenyűgöz, mennyire hisz az elöljáró Jézus gyógyító irgalmának erejében: „gyere, tedd rá kezedet és életre kel” – mondja. Hittél-e valaha is ilyen erősen Jézus gyógyító irgalmának erejében?
  • Most nézzük, hogyan reagál Jézus: „felkelt” (az előzőekben már láttuk, hogy ez a „feltámadást” idéző ige), és „elment vele”. Az alapján, amit eddig tapasztaltál lelkigyakorlatunk során, mit mond neked a „felkelt” szó?
  • Itt indul a kettes számú történet régi ismerősünkkel, az „Íme!” jelentésű szóval, ami azt üzeni: fordítsuk figyelmünket valakire, aki szükségben van. Kiderül, hogy ő egy asszony, tehát valaki a társadalom perifériájáról, távolról sem egy „elöljáró”. Ő sem tölti az idejét kérdésekkel. Odamegy, és elveszi, amit akar. Te szoktál ilyen direkt módon kapcsolatba lépni Istennel?
  • Azután értesülünk az asszony állapotáról. Még kimondani is sok: tizenkét év óta „vérfolyásban” szenved. Mennyire legyengülhetett tőle! De még ennél is rosszabb az, hogy ez a betegség tisztátalanná tette, nem mehet közösségbe, nem szabad közel mennie senkihez, még a férjéhez és a családtagjaihoz sem. És főleg: nem érinthet meg senkit. El tudod képzelni ezt az életet? Bele tudod élni magad az asszony helyzetébe?
  • Megteszi, amit semmi körülmények között nem lett volna szabad megtennie: „megérintette ruhája szegélyét”, és ezzel Jézust is tisztátalanná tette. Az evangélista segítségével belehallgatunk az asszony gondolataiba: „Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok.” „Meg fogok szabadulni”. Akárcsak az elöljáró, ő is hiszi, hogy valami be fog következni: a gyógyító irgalom, amivel szerinte Jézus rendelkezik, győzedelmeskedni fog a tisztátalanság fölött. Hogyan hat rád az asszony hite?
  • És a vizsgáztatás elkezdődik, Jézus reagál: „megfordult, ránézett”. Álljunk meg, és gondolkodjunk el azon, vajon mit fog mondani. Ráüvölt az asszonyra, mint bármelyik szigorúan valláskövető ember tenné: „Te ostoba némber! Hogy voltál képes tisztátalanná tenni engem!” Hogy éreznéd magad az asszony helyében, mialatt Jézus reakciójára vársz?
  • Jézus persze semmi ilyesmit nem mond. Ehelyett így szól: „Bízzál leányom, a hited meggyógyított.” Eszünkbe jut, hogy szinte ugyanezeket a szavakat mondta az ágyon fekvő bénának is, és már tudjuk, hogy minden rendben lesz: az asszony meggyógyul. Mi a jelentősége annak, hogy Jézus „leányomnak” szólítja az asszonyt? Hallod, hogy Isten ugyanígy szólít téged a Nagyhét felé közeledve?
  • „Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.” Minden úgy lett, ahogy számított rá. Gyógyulása könnyen és azonnal megtörtént. Szeretnél-e te is „könnyen” és „azonnal” kigyógyulni valamiből?
 • Beszélgess Istennel

  Sikerült-e új fényben meglátnod Isten irgalmát és gyógyító erejét?
  • Visszatérünk az egyes számú történethez, elmegyünk Jézussal „az elöljáró házához”. Hivatásos gyászolókat – fuvolásokat – és „zajongó tömeget” találunk a helyszínen. Mint mindig, Jézus igyekszik visszaállítani a megbomlott rendet: „Menjetek innét, hiszen nem halt meg a kislány, csak alszik!” Neked, mint jelenlévőnek hogyan esnének Jézus szavai?
  • Az irgalom szavaira az emberek válasza: „kinevették”. Távozniuk kell, mert akadályozzák, hogy megnyilvánuljon Isten irgalmának gyógyító ereje. „A tömeget eltávolították”, mondja Máté. Képzeld magad elé a tömeget, és reakciójukat Jézus szavaira!
  • Miután a zajongók elmentek, Jézus előtt megnyílt az út, hogy irgalma szerint cselekedjen: „bement, megfogta a kezét”. És ezzel újra kétszeresen tisztátalanná vált. Rögtön megtudjuk az eredményt is: „a kislány fölkelt”. Ugye, már mondanunk sem kell, hogy ez a Feltámadás szava. Újra szemlélhetjük Isten gyógyító erejének működését. És megtudjuk, mi lett mindennek a következménye szélesebb körben: „A dolognak híre járt az egész vidéken.” Te hogyan viszed hírét Isten irgalmának és gyógyító erejének? Hogyan adod tovább az örömhírt?
  • A lelkigyakorlat végéhez közeledve talán szívesen elmélkedsz mindarról, ami a szívedben zajlott közben. Sikerült-e új fényben meglátnod Isten irgalmát és gyógyító erejét? Vagy megtaláltad azt a pontot az életedben, ami gyógyításra szorul? Akármit érzel vagy gondolsz most, a lelkigyakorlat végén, vigyél mindent: jót is rosszat is, újat is, régit is gyógyító, irgalmas Istenünk elé.
Nyitólap