• Csendgyakorlat

  Lépj be a csendbe a lélegzés csodáját figyelve

  Hogy elérd az elmélkedéshez szükséges összeszedettséget, figyelj árapályként hullámzó lélegzésedre. Be és ki, be és ki, kövesd figyelemmel életet jelentő ki-belélegzésed csodáját anélkül, hogy természetes ritmusát megváltoztatnád. Képzeld el, hogy életadó Istenünk ugyanezt teszi, és csendesedj el ebben a gondolatban.

  Mikor egy időre megnyugodtál, fordulj oda Istenhez, és mondd: „Itt vagyok. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád”.

 • Meghívás

  Figyeld meg, hogyan bontakozik ki a történet

  A most következő szentírási rész pontosan az előző elmélkedési anyagunk, a gadarai megszállottak meggyógyítása után következik Máté evangéliumában. Figyeld meg, hogyan bontakozik ki a történet.

 • Szentírási szakasz

  Mt 9, 1-8

  Erre bárkába szállt, átkelt a tavon és városába ment. Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá. Hitüket látva Jézus e szavakkal fordult a bénához: „Bátorság, gyermekem, bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, ezért megkérdezte: „Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!” Az fölkelt és hazament. Ennek láttán félelem fogta el a népet, és dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott.

 • Elmélkedés

  Isten mindig keresi a lehetőséget, hogy felénk nyújtsa gyógyító irgalmát
  • A történet elején Jézus „bárkába szállt, átkelt a tavon”. Így tért vissza a nem-zsidó vidékről Galileába. Szegődjünk Jézus mellé az utazásban. Bárkával megy. Az evangéliumban fontos dolgok színhelye a bárka. Szerinted miért?
  • Máté megint használja azt a szót, amit sajnos sok fordító nem vesz figyelembe: „És íme!” Ezzel szokta jelezni, hogy figyeljünk, mert valami fontos következik. Most például Jézus megint gyógyítani fog: „Ott egy hordágyon fekvő bénát hoztak hozzá.” Újra ugyanaz az ’ágyban fekszik betegen’ jelentésű ige van a mondatban, amit a százados szolgájának vagy Péter anyósának történetében is használ Máté, és ami a beteg súlyos állapotára utal. Képzeld el a beteg állapotát, akit társai hoznak Jézus elé. Vajon mit érez a beteg?
  • Máté kihagyja a Márknál olvasható részletet, hogy a tetőt megbontva eresztik Jézus elé a beteget. Talán nem akart ötletet adni hallgatóinak. Látod magad előtt a jelenetet?
  • „Hitüket látva Jézus…” Ebből levonhatjuk a következtetést, hogy Isten irgalma nem függ annak a hitétől, aki rászorul a gyógyításra. Isten mindig keresi a lehetőséget, hogy felénk nyújtsa gyógyító irgalmát. Segít a hit, mikor irgalomra vágyunk? Kérted-e már ezt a gyógyító irgalmat valaki más számára? Kérte-e valaki Isten gyógyító irgalmát a te számodra?
  • Ahogy tovább hallgatózunk, Jézus váratlan kijelentést tesz: „Bátorság, gyermekem!”. Érezzük, hogy minden rendbe jön. A „gyermekem” szóban benne van minden, amire szükségünk van. Nemrég olvastuk/hallottuk a Hegyibeszéd egyik legfontosabb tanítását, hogy Istent Édesapánknak szólíthatjuk. Képzeld el, hogy Jézus a te füledbe suttogja: „Bátorság, gyermekem!”. Milyen érzés ezt hallani?
  • És újabb meglepetés következik. Azt várnánk, hogy Jézus így szól: „Fogd az ágyadat, és járj”. Ehelyett ezt halljuk: „Bocsánatot nyernek bűneid”. Máté ide újra beiktatja a figyelemfelkeltő formulát: „És íme!”. Vajon mi következik, mit tesz most Isten? – kérdezhetjük magunktól.
  • „Néhány írástudó” jelenik meg a folytatásban. Honnan kerültek ide? Az eddigiek alapján tudjuk, hogy jelenlétük semmi jót nem jelent. Ráadásul még a gondolataikat is halljuk („ezt gondolta magában”). És mi ez a gondolat? „Ez káromkodik”. Már lóbálják a vészjelző piros zászlót. Életveszélyes a vád, halál jár érte. Miért haragszanak Jézusra ennyire az ellenfelei? Van-e valami az életedben, amire rímel ez az érzés?
 • Beszélgess Istennel

  Mondd el Istennek, mit jelent neked ez a történet, hogyan hat az életedre
  • Meglepő, hogy Jézus válaszol, de ő „belelátott gondolataikba”. Az az érzésünk, hogy Jézus minden erőfeszítés nélkül ura a helyzetnek, olyan, mintha Isten hangját hallanánk. Neked volt már ilyen élményed, amikor úgy érezted, Isten szólt?
  • Jézus korholja az írástudókat (eszünkbe juthat Ferenc pápa véleménye a merev vallásosságról): „Miért gondoltok magatokban rosszat?” Az írástudók feltehetően jó és kegyes gondolatoknak hitték a maguk zúgolódását. Majd csapdát állít nekik Jézus: „Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj?” (Jusson eszünkbe, hogy a „kelj föl” ige a feltámadást idézi.) Hogyan hat rád, mikor ezt a feltámadásra is utaló kérdést hallod?
  • Jézus nem hagy időt ellenfeleinek a válaszadásra, rögtön folytatja: „Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” A mai világban is hány meg hány embernek hiányzik a megbocsátás, az, hogy megszabaduljon az elkövetett rossz után maradt bűntudattól, ami megakadályozza, hogy irgalmat és gyógyulást keressen! Te mire keresel megbocsátást, hogy megtapasztalhasd Isten gyógyító irgalmasságát?
  • Jézus folytatja: „Ezzel a bénához fordult: ’Kelj föl’” (lám, megint a feltámadást jelentő ige), „fogd ágyadat és menj haza!” De hát ez lehetetlen: az ember béna! Eszedbe juttat-e ez a jelenet valamit az életedben, aminek a megoldódása lehetetlennek tűnik?
  • Minden fölösleges drámaiság nélkül írja le Máté a folytatást: „Az fölkelt és hazament” (még arra se tér ki, hogy vitte-e magával az ágyát is). Vajon miért ilyen kevéssé drámai a gyógyulás Máté megfogalmazásában?
  • Most nézzük a gyógyítás eredményét, ami azért is fontos nekünk, mert éppen Isten Jézusban megnyilvánuló gyógyító irgalmáról elmélkedünk: „Ennek láttán félelem fogta el a népet”. Valószínűleg nem rettegésre kell itt gondolnunk, nem arra, amit akkor érzünk, mikor meg kell jelennünk a főnök előtt, hanem döbbent ámulatra, mely mélységes tisztelettel és hódolattal keveredik. Érezted-e valaha ezt a fajta „félelmet”, ami a tiszteletből és hódolatból ered?
  • Íme a végeredmény: a nép „dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott”. A történet bemutatja, hogyan működik Isten gyógyító irgalma Jézusban, és mi ennek hatása az emberekre: dicsőítik Istent. Érzed, hogy téged is arra hív ez a történet, hogy dicsőítsd Istent? Hogyan nyilvánul ez meg? Beszélgess Istennel arról, hogy mit nyújtott neked ez a történet, és hogyan hat ki az életedre.
Nyitólap