• Csendgyakorlat

  Nagyböjti lelkigyakorlatunk harmadik alkalma előtt is szánj egy kis időt az elcsendesedésre. Nyugtasd le elmédet és testedet, hogy érzékenyebb és nyitottabb légy mindarra, amin ma fogunk elmélkedni. Fordítsd figyelmedet a körülötted hallható zajokra, vagy ha teljes csend van, ezt is vedd észre, és összpontosíts a belső hangokra, előtörő gondolataidra, érzéseidre. Szelíden vedd tudomásul, egy pillanatig tartsd meg, majd ereszd el az érzést, a gondolatot.

  Amikor egy időre sikerült elcsendesedned, fordulj oda Istenhez, és mondd: „Itt vagyok. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád”.

 • Meghívás

  Most hallgasd meg vagy olvasd el a következő történetet, ami közvetlenül a százados szolgájának meggyógyítása után következik. Tegyél félre minden incselkedő gondolatot, viccet, ami az „anyós” szóra esetleg felrémlik benned. A legtöbb házasságban az anyós Isten nagyszerű ajándéka. Próbáld elképzelni magad elé a következő jelenetet:

 • Szentírási szakasz

  Mt 8, 14-15

  Amikor Jézus betért Péter házába, annak anyósát lázas betegen, ágyban találta. Megérintette kezét, erre megszűnt a láza. Fölkelt és szolgált neki.

 • Elmélkedés

  Itt csak Jézus jelenik meg, önmagában
  • Meglepőnek találod Jézus gyógyító irgalmának ezt a megnyilvánulását? Vajon Máté miért említi az „anyóst”?
  • Azt látjuk, hogy Jézus „betért Péter házába”. Péternek görög neve van, ami nem csoda, hisz János evangéliuma szerint a közeli pogány városból, Betszaidából származik. Mit érzel, mialatt nézed, hogy Jézus betér Péter házába?
  • Márk előadásában ez a jelenet közvetlenül azután következik, hogy szombaton Jézus a tanítványaival kijön a zsinagógából. Itt Máténál a pogány római századossal való találkozás után kerül sorra, mintegy hangsúlyozva Jézus gyógyító irgalmának meglepő megnyilvánulásait. Mit olvasol ki abból, hogy ez a két gyógyítás szorosan egymás után következik?
  • Márk evangéliumában Jézus „Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába” ment. Jelen volt tehát Jézus legbelső köre. Máténál csak Jézus jelenik meg, önmagában. Majd a beteg állapotának leírása következik: lázas beteg, ágyban fekszik. Ez azt jelenti, hogy akárcsak a százados szolgáját, őt is gonosz erő teperte le.
 • Beszélgess Istennel

  Találkozásod Isten gyógyító irgalmával ebben a nagyböjtben, felkelti-e benned a vágyat mások szolgálatára?
  • A beteg egy asszony, és ezért már eleve a társadalom perifériájához tartozik. Lázas, ami abban az időben, amikor nem voltak még antibiotikumok, közvetlen életveszélyt jelentett. Nézd egy darabig ezt a beteg asszonyt – milyen érzéseket vált ki belőled az állapota?
  • Megdöbbenthet Jézus reakciója: „megérintette a kezét”. Ennek láttán elakadhatott a jelenlévők lélegzete, mert kétszeresen tisztátalanná válhat Jézus ettől a mozdulattól. Már azzal kockáztat, hogy megérint egy asszonyt, de ez a nő ráadásul súlyos beteg, mi van, ha Jézus egy tetemet érint meg, amitől szintén tisztátalanná válik? Mit olvasol ki Jézus reakciójából? Gondolkodj el Isten gyógyító irgalmának merészségén, és azon, hogyan érint ez meg téged.
  • S hogy mi az eredmény? Először is a beteg „fölkelt”. Az Újszövetségben ez a szó feltámadást is jelent. Az eredeti szövegben az ige passzív szerkezetű: „feltámasztatott”. Ez az úgynevezett „isteni passzív” mód, ami Isten közreműködését jelenti abban, ami történik. Másodszor: „szolgált neki”. Légy szíves, ne arra gondolj, hogy „lám a férfiak hogy kizsákmányolják a nőket”. Itt az történt, ami mindig is történik, mikor találkozunk Isten gyógyító irgalmával: szolgálunk egymásnak. Most ebben a nagyböjtben, miközben újra meg újra találkozol Isten gyógyító irgalmával, érzel-e késztetést arra, hogy te is szolgálj másokat? Beszélgess az Úrral mindarról, amit ez a jelenet kiváltott benned.
Nyitólap