• Csendgyakorlat

  Hallgasd a lélegzésed, figyelj a levegő ki-beáramlására

  Erre az imaidőre készülve fókuszálj a lélegzésedre, figyeld a levegő ki-beáramlását. Beszívod és kiengeded, beszívod és kiengeded, figyeld anélkül, hogy a ritmusa megváltoznék, csendesedj el, összpontosíts a lélegzetvétel titokzatos, életadó működésére. Képzeld el, hogy a Téged folyamatosan teremtő Isten is ezt teszi, és erre a képre koncentrálva lépj be a csendbe.

  Miután legalább egy kis időre lenyugtattad magad, fordulj oda Istenhez, és mondd: „Itt vagyok, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád”.

 • Meghívás

  Hasznos, ha tudjuk, hogy ez a történet Máté evangéliumában épp a leprás megtisztítása után következik, amivel a múlt héten foglalkoztunk. Mai imaidőnkben a százados szolgájának meggyógyításáról olvasunk. Ahogy kibomlik a történet, képzeljük magunk elé a jelenetet...

 • Szentírási szakasz

  Mt 8, 5-13

  Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: „Uram – szólította meg –, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” „Megyek és meggyógyítom” – felelte neki. A százados ezt mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! – elmegy, a másiknak: Gyere ide! – odajön hozzám; vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! – megteszi.” Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. Ezért mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában meggyógyult.

 • Elmélkedés

  Előfordult már, hogy könyörögve kértél valamit Jézustól?
  • Amikor beért Kafarnaumba” – láthatjuk, hogy itt nem Názáretről van szó, az otthonáról, hanem a Galileai-tó fölött fekvő, nyüzsgő halászvárosról, ahova Jézus áttette székhelyét galileai missziós útja során. Ez az a hely, ahol irgalmat gyakorol. Számodra hol van Kafarnaum?
  • Meglepődve látjuk, hogy egy nemzsidó férfi, a hódító hadsereg hivatalos képviselője, egy százados közeledik Jézushoz. Jézus gyógyító kegyelme nem korlátozódik a „magunkfajtára”. Ráadásul ez a pogány ember, a nép ellensége, könyörögve kéri Jézust valamire, és ebből már sejtjük, hogy nem lesz semmi baj. Veled előfordult már, hogy könyörögve kértél valamit Jézustól?
  • Halljuk, ahogy előadja kérését, amiből kiderül, hogy nem is saját magáért, hanem a szolgájáért aggódik, aki „bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik”. Milyen érzést keltenek benned a százados szavai?
  • Hogyan válaszol Jézus? Azonnal, nem törődve azzal, hogy ez az ember a másik oldalon áll, így szól: „Megyek és meggyógyítom” – azzal a nyugodt magabiztossággal, mely kijelentéseit mindig jellemzi. Hogyan hat rád Jézus válasza: „Megyek és meggyógyítom”?
 • Beszélgess Istennel

  Te magad megtapasztaltad már Isten gyógyító irgalmát Jézusban?
  • Ekkor a történet egy másik síkra terelődik át, azzal hogy a százados alázatosan így szól: „Nem vagyok méltó, hogy betérj házamba”. Ha Jézus szigorúan szabálykövető lenne, ez az érthető, helyes hozzáállás. A százados viszont tud valamit: „Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!” Tudja, hogy Jézusban Isten cselekszik, és hogy ez nem korlátozódik a zsidókra. Gondolkodj el azon, miért nem akarta a százados, hogy Jézus meglátogassa?
  • Még nagyobb mélységekben folytatódik a történet Jézus megjegyzésével: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.” Eszedbe jut-e valaki az ismerőseid körül, akire ráillene ez a mondat? Segít-e ez a történet, hogy növekedjék hited Jézus gyógyító irgalmában?
  • Jólesik hallani Jézus következő mondatát, amivel kitágul a kép: sok nem-zsidó embert látunk, akik mind részesülnek az irgalomban. Ugyanakkor felsejlik egy borzongató előkép Jézus vallási ellenfeleinek sorsáról is: „Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek országában, az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz”. Szoktunk-e néha úgy gondolkozni, hogy Isten gyógyító irgalma csak a „bennfenteseknek” jár?
  • Megkapó a történet vége: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” Az evangélista pedig hozzáteszi zárásként: „A szolga még abban az órában meggyógyult.” Te magad mikor tapasztaltad meg Isten gyógyító irgalmát Jézusban? Beszélgess erről az Úrral, és hagyd, hogy ez az élmény maradjon veled egész héten nagyböjti utazásodon.
Nyitólap