• Csendgyakorlat

  Fordulj oda Istenhez, és mondd: „Itt vagyok. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád”.

  Ülj le, próbálj elcsendesedni. Ezt többféle módon elérheted. Ma például összpontosíts a testhelyzetedre. Csak foglalj helyet egyszerűen, akár egy széken, talpadat a padlón nyugtatva, behunyt szemmel, akár a padlón vagy egy fotelben olyan pozícióban, ami nem fáraszt, amit meg tudsz tartani az imaidő végéig. Érezd a felületet, amin ülsz, összpontosíts arra, hogy hol vagy most, és hogy reményeid szerint hova fogsz eljutni az imaidő végén.

  Amikor már egy ideje nyugalomban vagy, fordulj Istenhez, és mondd: „Itt vagyok, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád”.

 • Meghívás

  Isten igéjének gazdagsága felülmúlja képzeletünket, mindig új kihívás elé állít.

  Ezen a héten egy rendkívüli történettel fogunk foglalkozni, amit Máté közvetlenül a Hegyi Beszéd utáni részbe illesztett be. Figyelj a szavakra, hallgasd vagy olvasd Isten igéjét, tudva, hogy mérhetetlen gazdag üzenetet hordoz, és minden alkalommal új kihívás elé állít.

 • Szentírási szakasz

  Mt 8, 1-4

  Amikor lejött a hegyről, nagy népsokaság követte. Egyszer csak odament hozzá egy leprás, leborult előtte és kérte: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” Jézus kinyújtotta kezét, megérintette, s így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” Erre az nyomban megtisztult leprájától. Ekkor Jézus ezt mondta neki: „Vigyázz, ne mondd el senkinek, hanem menj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul!”

   

 • Elmélkedés

  Kövesd a Szentlélek iránymutatását

  Minden héten fogok adni néhány szempontot, amik alapján elmélkedhetsz az adott szentírási részről. Ne érezd ezt kötelező erejűnek minden egyes nap, vagy akár csak egy alkalommal is. Figyeld, hogy merre akar vezetni a Szentlélek, és azt kövesd. Ez nem egy iskolai tanmenet, amihez ragaszkodnunk kell. Úton vagyunk a nagyböjtön át húsvét felé, és ez az út mindegyikünknek mást és mást tartogat.

  • Először is, lássuk, mi történt közvetlenül a történetet megelőzően. Ezt írja Máté a Hegyi Beszéd végén: „úgy tanított, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók”. Visszautal ezzel arra, amit Márknál olvasott, ahol ez a „hatalom” a démonok feletti hatalmat jelentette. Ám most, hogy Máté beillesztette az evangéliumba a Hegyi Beszédet, a szónak kitágult azt értelme. Érzed a történetben ezt a hatalmat?
  • Márk az írástudókkal veti össze Jézust. Ők később Jézus ellenségeiként fognak megjelenni, aki keményen bírálja őket merevségük, irgalmatlanságuk miatt, ahogy a Törvény betartását megkövetelik. Ismerősek ezek az emberek? Éreztél már kísértést arra, hogy mereven ragaszkodj a szabályokhoz? Mi köze ennek az irgalomhoz’?
  • Máté evangéliuma nagy jelentőséget tulajdonít a „hegyeknek”. Nemrég említettük a Hegyi Beszédet, de a hegy, mint az imádság és a gyógyítás helye, másutt is megjelenik ebben az evangéliumban. Ráadásul Máté a hegyet választja Jézus végső búcsújának színhelyéül is. Az Úr egy hegyre hívja Galileába a lelombozódott kis társaságot, elbúcsúzik tőlük, és irgalmáról biztosítja a szomorú tizenegyet. Számodra milyen jelentősége van a „hegynek”?
  • Azt olvassuk, hogy „nagy népsokaság követte”. A „követés” tanítványságra utal, de egészen egyértelműen arra is, hogy akárcsak Ferenc pápa esetében, a tömegek felismerik az irgalmat, amit Jézus közvetít, ami elüt a vele szembenálló vallási vezetők merevségétől. Szerinted miért követte a népsokaság Jézust?
 • Beszélgess Istennel

  Hogyan hat rád Jézus gyógyító irgalma?
  • Íme egy leprás”. Az eredeti görög szövegben a második mondat így kezdődik: „És íme egy leprás…” A figyelem felkeltését célzó, „íme”, „lám” jelentésű idou szót sokan nem tartják fontosnak, de Máténál gyakran megjelenik. Arra szolgál, hogy felhívja a figyelmet, állítsuk be az antennáinkat arra, ami következik. A fordítók gyakran nem adnak neki jelentőséget, kihagyják a szövegből. Neked mit mond ez a szócska?
  • Azt olvassuk, hogy a leprás „leborult előtte”. A „leborulva imád” cselekvésnek nagy jelentősége van Máté evangéliumában. Ezt teszik a mágusok a 2. fejezetben, de még Heródes király is erre készült (persze, mi tudjuk, hogy nem gondolta komolyan). Ha végigmegyünk az evangélium szövegén, azt látjuk, hogy ez a megfelelő viszonyulás Jézushoz. A leprás tehát jól gondolkodott. A megszólítás is helyes, ahogy Jézushoz fordult: „Uram”. Ezért, visszataszító külseje ellenére rögtön mellé állunk, és bízhatunk benne, hogy megkapja, amit kér: részesedik az Úr irgalmából.
  • „Ha akarod, megtisztíthatsz!” – folytatja a leprás. Rendkívüli kijelentés. Abból a bizonyosságból fakad, hogy Jézus úrrá tud lenni minden csapáson, ami ér minket, és mindent helyre tud hozni, meg tud gyógyítani. Ám észrevehetjük, hogy van egy „ha” is a mondatban, ami mégiscsak rejt egy kis kételyt, legalábbis Jézus jóakaratára vonatkozóan. Hiszed-e, hogy Jézus erős és jóakaratú? Van-e benne irgalom?
  • Most egy meglepő, mondhatni megdöbbentő jelenet következik: „Jézus kinyújtotta kezét, megérintette”. Máté első hallgatói visszahőkölhettek ettől, mert veszélyes és undorító volt ilyet tenni. Nekünk Ferenc pápa juthat eszünkbe, aki Isten szerető irgalmát fejezi ki, mikor átöleli a társadalom peremére szorult embereket, köztük betegeket és nyomorékokat is. Mit érzel, mikor arról hallasz, hogy Jézus megérinti a leprást?
  • Lessük, hogy mit felel Jézus, és válasza már érkezik is: „Akarom”. Ezzel eldőlt, jóakaratú-e vagy sem. Hogyan hat rád Jézus szerető irgalma?
  • Jézus cselekedetének hatása azonnali: „nyomban megtisztult leprájától”. Képzeld el, mit érzett a leprás ezután, hallva Jézus már-már értelmetlen utasításait:

   

  I.  „Ne mondd el senkinek” (mintha ez lehetséges volna, de Jézus mindig próbálta elkerülni az ilyenfajta népszerűsítést).

  II. „Mutasd meg magad a papnak” (különben a férfit nem fogadja vissza magába a közösség).

  III. „Ajánld fel a Mózes rendelte áldozatot”. Láthatjuk, hogy Jézus jó zsidó volt, a Törvény szerint működik, még akkor is, ha a mereven törvénytisztelő vallásos embereknek nem tetszett, ahogy Isten irgalmát közvetítette.

  IV. „Bizonyságul”. Kiknek bizonyságul? Nem tudjuk. De talán arra az ószövetségi előírásra gondolt, hogy mindent több tanú kell, hogy igazoljon.

  Mit kezdenél ezekkel az utasításokkal? Hogyan reagálnál, ha neked címezné őket Jézus? Vidd most Elé válaszaidat, érzéseidet, olyan őszintén és nyíltan, ahogyan csak tudod.

Nyitólap