• Elcsendesedés

  Készülj fel arra, hogy csatlakozz a kereszt lábánál álló asszonyokhoz!
  • Lelkigyakorlatunk eddigi imaalkalmain több módszert is kipróbálhattunk az elcsendesedés, az összeszedettség elérésére. Figyelted a lélegzésed, máskor pedig a tested különböző érzeteit, nyugodtan szemlélted gondolataid és érzéseid áramlását. Összpontosítottál egy tárgyra a kezedben, vagy a környezetedben hallható hangokra figyelve felfedezted a csendet, ami legbelül van a lelkedben. Gondolj vissza ezekre a módszerekre, idézd fel őket, és válassz ki egyet, amelyik jól bevált.
  • Ha van olyan módszer, ami segít az elcsendesedésben, vezesd végig magad rajta. Ha még új számodra az összpontosítás, talán legszívesebben csak üldögélnél nyugodtan, hogy felkészülj a találkozásra az asszonyokkal a kereszt lábánál.
 • Olvasmány

  Jn 19, 25-27

  Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

 • Elmélkedés

  Volt alkalmad már ott ülni valaki mellett, akinek nagy fájdalmai voltak?
  • Képzeld magad elé a jelenetet. Mind a négy evangélium említi az asszonyokat, akik a keresztnél virrasztottak, többnyire olyan nők, akik még Galileából kísérték el Jézust. Mit csináltak ezek az asszonyok? Miért voltak ott, miért nézték végig szeretett Mesterük gyötrően lassú haldoklását?
  • Pasolini filmjében, a Máté evangéliumában van egy nagyon megrendítő jelenetsor, mikor kereszteket látunk a kivégzés helyén, és mindegyik lábánál ott van egy női alak. Kendőbe vagy sálba burkolózva várakoznak – egy anya, nővér, feleség vagy barátnő –, hogy a szeretett férfi meghaljon. Csendes virrasztásuk hűségből fakad. Nem törődnek azzal, hogy mindenki más szitkozódni meg csúfolódni jön oda a keresztre feszített bűnözőkhöz. A szeretett emberhez szól az egyszerű üzenet: „Itt vagyok, szeretlek, bármit tettél is, veled maradok végig.” Hogyan hat rád ez a teljes odaadás?
  • Zsidó szokás szerint asszonyi kötelesség volt temetésre előkészíteni a halottat. Képzeld el, mekkora teher lehetett ez. Kórházban vagy hospice-házban is szomorú ott ülni a haldokló mellett, biztosítani, hogy nincs egyedül, mialatt elhagyja ezt az életet. De ellenséges bámészkodók kegyetlen sértegetéseit hallgatni közben, osztozni a megaláztatásban, a nyilvános kivégzés szégyenében - mekkora kín lehetett! Volt alkalmad már ott ülni valaki mellett, akinek nagy fájdalmai voltak? Egy családtag vagy más szeretett személy mellett? A te legsötétebb pillanataidban volt-e melletted valaki? Hogyan érezted a támogatásukat?
  • Jézust megfosztják ruháitól, ott függ a kereszten meztelenül, de ezt a pillanatot is megtölti jósággal, kedvességgel. Nézd Máriát, Urunk anyját, ahogy a kereszt lábánál várakozik. Hallgasd újra Jézus szavait: “Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: ‘Asszony, nézd, a fiad!’ Aztán a tanítványhoz fordult: ‘Nézd, az anyád!’ Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.” Mi lesz ezután Máriával?
 • Beszélgetés Istennel

  Gondolkozz el azon, mit tett érted az Isten Fia, és adj hálát érte!
  • Jézus kedves cselekedete ez, a jó fiúé, aki gondol édesanyja jövőjére. De János evangéliumának kontextusában szemlélve, Jézus utolsó cselekedetének más vonzata is van. Utolsó tettével Jézus létre akarja hozni az egységet önmaga és János között, azt az egységet, ami az Atya és Jézus között van: “Én és az Atya egy vagyunk.”
  • Jézus nem azt mondja a szeretett tanítványnak: “Nézd, az anyám.” Azt mondja: “Nézd, az anyád.” Azzal, hogy átadja az édesanyját, hogy ezentúl legyen a szeretett tanítvány anyja, Jézus arra kéri Máriát, adjon életet a szeretett tanítványnak, szülessen meg benne, a tanítványban, Jézus, hogy a tanítvány Jézusban lakjon, Jézus meg őbenne. Ugyanazzal a gesztussal a szeretett tanítványt felszólítja, legyen Jézus az anya számára, akinek egyetlen fia van: Jézus. A szeretet és a lelki eggyéválás – kommunió - jelenete ez.
  • A ferences hagyományban nagy jelentősége van egy János evangéliuma által ihletett bizánci feszületnek, a San Damiano keresztnek, mely megszólította Assziszi Szent Ferencet. Ezen a feszületen nem kegyetlenül megkínozva ábrázolták Krisztust, hanem derűs arccal függ a kereszten, oldalából víz és vér folyik, táplálva a híveket, akik alatta állnak. János elbeszélése Jézus haláláról különbözik a többi evangélium leírásától. Ő nem azt hangsúlyozza, hogy az emberek mit tettek az Isten Fiával, hanem azt, hogy Isten Fia mit tett értünk. Most, az imaidő vége felé közeledve, gondolkozz el azon, mit tett érted az Isten Fia életed során, vagy a lelkigyakorlat alatt, vagy a mostani imaórán. Elmélkedj, és mondj köszönetet.
Nyitólap